A posteriori knowledge türkçesi A posteriori knowledge nedir

  • A posteriyori bilgi.

A posteriori knowledge ingilizcede ne demek, A posteriori knowledge nerede nasıl kullanılır?

A : Amperin simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En yüksek not. Herhangi bir. Atom ağırlığı. Pek iyi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. La (müzik terimi). Argonun simgesi. (herhangi) bir.

Posteriori : Sonradan gelenler. Deney sonucu elde edilen. Soncul.

Knowledge : Malumat. Bilgi. Tecrübe. Haber. Bili. Halkın doğal ve toplumsal çevresiyle ilgili geleneksel, kültürel edintisi, bk. halk, çevre. krş. gelenek, görenek. İrfan. Bilgi dağarcığı. Kanaat. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır.

A posteriori : Sonuçtan yola çıkarak sebebi bulma. Endüksiyon kullanılan. Doğmasına neden olan. Artçıl. Hadiseden sonra. Emrivaki. Tümevarımsal. Sonsal. Bilinen sebeplerden kaynaklanan. Nedenini etkileyen.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A posteriori distribution : Sonsal dağılım.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

A priori and a posteriori : Bir mesele nasıl veya hangi temeller üzerinde anlaşılır hale gelebilir (öncül ve soncul).

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.