A posteriori distribution türkçesi A posteriori distribution nedir

A posteriori distribution ingilizcede ne demek, A posteriori distribution nerede nasıl kullanılır?

A : La (müzik terimi). Argonun simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Atom ağırlığı. Pek iyi. En yüksek not. Bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Herhangi bir. Miktar belirtir.

Posteriori : Soncul. Sonradan gelenler. Deney sonucu elde edilen.

Distribution : Bölüşüm. Bir ölçme sonucunda elde edilen değerlerin ya da test puanlarının bir ortalama noktası çevresinde serpilmesi durumu, bk. sıklık dağılımı. Dağılış. Bir özdek ya da nesneyi çeşitli evrelere, konumlara durumlara üleştirme. Bir niceliğin işlevi olduğu bir değişkenin değerleri üzerinde ağırlıklı üleşimi. Yayma. Dağılım. Dağıtım. Yaygın olma. İlaçların kandan, doku ve organların içine yayılması.

A posteriori : Sonuçtan yola çıkarak sebebi bulma. Doğmasına neden olan. Bilinen sebeplerden kaynaklanan. Nedenini etkileyen. Sonsal. Emrivaki. Artçıl. Endüksiyon kullanılan. Hadiseden sonra. Tümevarımsal.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

Maximum a posteriori procedure : Map yordamı. Ençok sonsal yordam.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

 

A posteriori knowledge : A posteriyori bilgi.

İngilizce A posteriori distribution Türkçe anlamı, A posteriori distribution eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A posteriori distribution ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Posterior distribution : Ardıl dağılım.