Executive ability türkçesi Executive ability nedir

  • İdarecilik yeteneği.
  • Bir kişinin bir işi çekip çevirmede gösterdiği yetenek.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • İcra yeteneği.
  • Yürütme yeteneği.
  • Sevk ve idare yeteneği.
  • Yönetici yeteneği.

Executive ability ingilizcede ne demek, Executive ability nerede nasıl kullanılır?

Executive : Yetkili. Yönetsel. Uygulama ile ilgili. İcrai. Yetki sahibi. İdareci. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Yürütücü. Yönetim. Yürütmeye ilişkin.

Ability : Zeka. Özlü toprak. Güç. Çalışma gücü. Hukuk, eğitim, ekonomi alanlarında kullanılır. Öğrenilmeden kazanılan ve kişinin ansal yeterlik ya da edim ve eylem konularında iş başarma gücü. Yetenek. Becerik. Herhangi bir şeyi öğrenmek, bir işi yapmak ve tamamlamak ya da bir duruma başarıyla uymak konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç. kişinin kalıtımsal olarak öğrenmesini çerçeveleyen sınır. dışarıdan gelen bir etkiyi alabilme gücü. Sanat.

Executive action : Yürütme çalışması. Bir işletmede yapılan yürütme işlemleri. İcrai faaliyet. İdarenin faaliyeti.

Executive agreement : Yürütücü anlaşma. Yürütme anlaşması. İcrai anlaşma.

Executive authority : İcra mercii. İcra kurulu. İcra eden idare. Yürütme organı. Uygulama ve infazdan sorumlu yönetim gücü. İcra makamı.

 

Executive board : İcra kurulu. İdare heyeti. Yürütme kurulu. Heyeti idare. İdari veya yönetsel otorite. Yetkili otorite. İcra heyeti. Yönetim kurulu. Başkanlık divanı.

İngilizce Executive ability Türkçe anlamı, Executive ability eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Executive ability ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Practicability : Yapılabilirlik. Kullanışlılık. İşlerlik. Uygulanabilirlik. Bir gözlem ya da ölçüm aracının öngördüğü bilgi ya da ölçüm düzeyine ulaşabilme yeteneği. Elverişlilik. Pratiklik.

Abc method : Abc yöntemi. Yaklaşık bootstrap güven yöntemi.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

Abadir test : Abadir sınaması.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

A error : A-hatası.

Executive ability synonyms : a priori analysis, aalen estimator, abel blanchard model, a priori probability, a priori theoretical criteria, a level, practicabilities, a priori information.