Executive authority türkçesi Executive authority nedir

  • İcra eden idare.
  • İcra makamı.
  • Uygulama ve infazdan sorumlu yönetim gücü.
  • Yürütme organı.
  • İcra kurulu.
  • İcra mercii.

Executive authority ingilizcede ne demek, Executive authority nerede nasıl kullanılır?

Executive : İdari. Yönetimsel. Yönetsel. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Uygulama ile ilgili. Yetkili. Yönetici. İcra. Yetki sahibi. Yürütücü.

Authority : Yetkili. Otorite. Şahadet. Nüfuz. Yetke. Hüküm. Yetki belgesi. Uzman. Bir bireyin, bir görüşler dizgesinin ya da bir örgütün, kimi nitelikleri taşımaktan ya da kimi orunlarda bulunarak belli hizmetleri yerine getirmekten doğan ve genel olarak tanınan etkisi. İtibar.

Executive ability : İdarecilik yeteneği. Sevk ve idare yeteneği. Bir kişinin bir işi çekip çevirmede gösterdiği yetenek. Yönetici yeteneği. Yürütme yeteneği. İcra yeteneği.

Executive action : Yürütme çalışması. İcrai faaliyet. İdarenin faaliyeti. Bir işletmede yapılan yürütme işlemleri.

Executive agreement : Yürütme anlaşması. İcrai anlaşma. Yürütücü anlaşma.

Executive board : İdare heyeti. İcra heyeti. İcra kurulu. İdari veya yönetsel otorite. Heyeti idare. Yönetim kurulu. Başkanlık divanı. Yürütme kurulu. Yetkili otorite.

İngilizce Executive authority Türkçe anlamı, Executive authority eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Executive authority ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Executive board : Yürütme kurulu. İdare heyeti. İcra heyeti. Yetkili otorite. İdari veya yönetsel otorite. Heyeti idare. Başkanlık divanı. Yönetim kurulu.

Executive power : İcra yetkisi. Yürütme yetkisi. İcra kuvveti. Yürütme erki. Yürütme. Yürütme gücü.

Executive organ : İcra organı. İdari organ. İdari kurum.

Executive authority synonyms : executive body.