Executive agreement türkçesi Executive agreement nedir

  • Yürütme anlaşması.
  • İcrai anlaşma.
  • Yürütücü anlaşma.

Executive agreement ingilizcede ne demek, Executive agreement nerede nasıl kullanılır?

Executive : Yönetim. İcra. Yürütme. Yetkili. Yönetimsel. Yetki sahibi. İdari. Yürütmeye ilişkin. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi.

Agreement : Uyuşma. Sözleşme. Kontrat. Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. krş. sözleşme. Uyma. Mutabakat. Tutum, görüş, kanıları ölçülen çeşitli kişilerin ya da aynı kişinin yanıtları arasındaki benzeşme ya da uygunluk. Muvafakat. Türkçede cümle içinde özneyle yüklemin şahıs ve sayı bakımından birbirine uyması: şükriye, gerçekleşeceğini kimsenin söyleyemeyeceği bir ümide mahkum edilmiş bulunuyordu (t. buğra, yalnızlar, s. 119). siz doğru dürüst konuşmasını bilmez misiniz hiç? (t. buğra, göst.e. s. 216). kolcular bildikleri halde yolunu beklemek şöyle dursun, rasgeldikleri yerde hatırını alırlar, gönlünü hoş ederlerdi (r. h. karay, memleket hikayeleri: küs ömer, s. 73) vb. Mukavele.

Executive ability : İcra yeteneği. Sevk ve idare yeteneği. Yönetici yeteneği. İdarecilik yeteneği. Bir kişinin bir işi çekip çevirmede gösterdiği yetenek. Yürütme yeteneği.

 

Executive action : İdarenin faaliyeti. İcrai faaliyet. Bir işletmede yapılan yürütme işlemleri. Yürütme çalışması.

Executive authority : Yürütme organı. İcra kurulu. İcra mercii. Uygulama ve infazdan sorumlu yönetim gücü. İcra eden idare. İcra makamı.

Executive board : İdari veya yönetsel otorite. Yürütme kurulu. İcra heyeti. Başkanlık divanı. İdare heyeti. Yönetim kurulu. Yetkili otorite. Heyeti idare. İcra kurulu.