Executive board türkçesi Executive board nedir

Executive board ingilizcede ne demek, Executive board nerede nasıl kullanılır?

Executive : İcra. Yetki sahibi. Yürütücü. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Uygulama ile ilgili. Yönetsel. Yürütme. İdari. Yönetici.

Board : Tecimevi, iş yerlerinin kapılarına asılan ve yapılan iş çeşidi ile bu işe ilişkin özel ve tüzel kişi iyeliğini kapsayan göstergeç. Tahta. Borda. Kurul. Pano. Yiyecek içecek. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Heyet. Yolcu almak. Kara tahta.

Executive board chairman : Yönetim kurulu başkanı.

Executive ability : Bir kişinin bir işi çekip çevirmede gösterdiği yetenek. İcra yeteneği. Yönetici yeteneği. Sevk ve idare yeteneği. Yürütme yeteneği. İdarecilik yeteneği.

Executive action : İcrai faaliyet. İdarenin faaliyeti. Yürütme çalışması. Bir işletmede yapılan yürütme işlemleri.

Executive agreement : İcrai anlaşma. Yürütücü anlaşma. Yürütme anlaşması.

İngilizce Executive board Türkçe anlamı, Executive board eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Executive board ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Board of trustees : Bir vakfın yönetim kurulu. Mütevelli heyeti. Bir teşkilatı kontrol eden en yüksek organ. Mütevelli heyeti (vakıf).

Board of directors : Yönetim kurulu idare heyeti. Yaygın ortaklıklarla kooperatiflerde paydaşlarca ortaklığın yönetim işlerinde görevlendirilen üyeler kurulu. bir ortaklık ya da işletmenin yönetim işlerini uygulama amacıyla atanan ya da seçilen belirli kişilerden kurulu topluluk. Umumi heyet. Ortaklar kurulu. İdare meclisi. Müdürler kurulu. Yönetim kurulu başkanlığı.

Directorate : Yöneticilik. İdarecilik. Başkanlık. Müdürler kurulu. İdare meclisi. Kuruluş. Müdüriyet. Direktörlük. Müdürlük.

Board of governors : İl idare kurulu. İdare meclisi. İdare kurulu. İdareciler komitesi. Yöneticiler kurulu. Valiler kurulu.

Executive council : İcra konseyi.

Directorates : Müdürler kurulu. Yöneticilik. Müdürlük. İdarecilik. Direktörlük.

Executive authority : İcra makamı. Yürütme organı. İcra eden idare. İcra mercii. Uygulama ve infazdan sorumlu yönetim gücü.

Executive board synonyms : board of management, board of manager, bureau of assembly, chairmanship council, council, directory, administrative council, administrative board, steering committee, control board, administrative body, councils, managing board, board of managers, management committee, directories, board of administration, executive committee.