Aalens linear regression model türkçesi Aalens linear regression model nedir

  • Aalen doğrusal bağlaşım modeli.
  • Ekonomi alanında kullanılır.

Aalens linear regression model ingilizcede ne demek, Aalens linear regression model nerede nasıl kullanılır?

Linear : Doğrusal. Lineer. Çizgisel. Birinci derece.

Regression : Birden çok değişkene ilişkin gözlem değerlerinin gösterdiği birlikte değişmenin uygun düştüğü çizgesel ya da matematiksel biçe. bk. çizgesel çözümleme. Regresyon. Y değişkeninin x bağımsız değişkenine matematiksel bir ifadeyle bağımlı olması. hastalık belirtilerinin gerilemesi, belirtilerin yatışması. Geri çekilme. Geri dönme. İnsanın ve içinde yer aldığı toplumsal yapının, doğal ve toplumsal çevresi üzerindeki denetim olanaklarının azalması. Eğitim, sosyoloji, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Deniz gerilemesi. Gerilim. Denizin çekilip karadan uzaklaşması.

Model : Modellemek. Bilgisayar, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tip. Giymek (defilede belirli bir giysiyi). Bir kentin bugünkü durumu ve gelecekte alması istenen biçim göz önünde tutularak, kentin oluşumunu biçimlendiren almaşık etkenleri sınamak ve herbirinin davranışlarını önceden kestirmek amacıyla kurulan simgesel denklem. Bir nesnenin ya da bir işlemin yapımında kılavuzluk eden ve aslının niteliklerimi değişik bir ölçü içinde taşıyan nesne ya da işlem birimi, anlamdaş taslam. Kalıp. Mankenlik yapmak. Yaratmak (çamur veya mum vb'nden heykel). Bir oluşum, durum ya da sürecin ilk örneğinin ya da ayırıcı biçiminin, ayrıtsal özellikleriyle simgesel anlatımı.

 

Bivariate linear regression model : İki değişkenli doğrusal bağlaşım modeli.

Dynamic linear regression model : Devingen doğrusal bağlaşım modeli.

Cell mean corrected regression model : Hücre ortalaması düzeltilmiş bağlaşım modeli.

Box cox regression model : Box-cox bağlaşım modeli.

Censored regression model : Sansürlü bağlaşım modeli.

İngilizce Aalens linear regression model Türkçe anlamı, Aalens linear regression model eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aalens linear regression model ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori information : Öncül bilgi.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

Abadir test : Abadir sınaması.

A error : A-hatası.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

Aalens linear regression model synonyms : a posteriori analysis, a priori analysis, a priori probability, abel blanchard model, a posteriori information.