Executive order türkçesi Executive order nedir

Executive order ingilizcede ne demek, Executive order nerede nasıl kullanılır?

Executive : Yönetici. Yönetimsel. Yönetsel. Uygulama ile ilgili. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Yürütme. Yürütmeye ilişkin. Yönetim. Yetkili. İdareci.

Order : Çeşit. Sıralamak. Hal. Rütbe. Durum. Tarikat. Takım. Sipariş vermek. Üzerinde taşıyanının adı yazılı olan. Yol.

Executive ability : Yürütme yeteneği. Bir kişinin bir işi çekip çevirmede gösterdiği yetenek. Sevk ve idare yeteneği. Yönetici yeteneği. İdarecilik yeteneği. İcra yeteneği.

Executive action : Yürütme çalışması. Bir işletmede yapılan yürütme işlemleri. İcrai faaliyet. İdarenin faaliyeti.

Executive agreement : Yürütücü anlaşma. İcrai anlaşma. Yürütme anlaşması.

Executive authority : İcra kurulu. İcra mercii. İcra makamı. İcra eden idare. Uygulama ve infazdan sorumlu yönetim gücü. Yürütme organı.

İngilizce Executive order Türkçe anlamı, Executive order eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Executive order ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Decree : Emir. Yargı. Bakanlar kurulunca alınan yetkileme belgesi. Hüküm vermek. Yargılamak. Karara bağlamak. Hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Karar name. Hüküm.

Decreeing : Emretmek. Yargılamak. Karara bağlamak. Hüküm vermek. Karar vermek. Buyurmak. İrade. Hükme bağlamak. Karar name.

Byelaws : İç tüzük. Bir teşkilat veya belediyenin yönetmeliği (ayrıca bylaw).

Byelaw : İç tüzük. Bir teşkilat veya belediyenin yönetmeliği (ayrıca bylaw).

Enactment : Kanun. Kabul. Yasa. Kanun çıkarma.

Order in council : İngiltere kralının resmi emri. Kraliçenin özel meclise danıştıktan sonra aldığı karar. Konsey düzenlemesi. Kraliyet konseyi tarafından kraliçe'nin onayı ile alınan karar. Kanun kuvvetinde kararname. Filistin'in manda yönetimini belirlemiş olan belge.

Bylaw : İçtüzük. Tüzük. Ek madde (tüzükte). Talimatname. Yerel yasa. İç tüzük. Yönetmelik. Anayasa maddesi.

Enactments : Konunun kabulü. Kanun. Sunum. İrade. Emir. Buyruk. Hüküm. Kanunun kabulü. Kanun yapma.

Executive order synonyms : decree in the power of law, secondary law.