Despot nedir, Despot ne demek

Despot; bir din b. terimidir. kökeni fransızca, rumca dillerine dayanır.

Tarih'teki anlamı:

Rum ortodokslarının dinsel başkanları (metropolit karşılığı).

Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kişi.

İngilizce'de Despot ne demek? Despot ingilizcesi nedir?:

despot

Despot hakkında bilgiler

Despot (Yunanca: δεσπότης, despotes, dişi adı δέσποινα, despoina, Bulgarca ve Sırpça деспот, despot, dişi adı деспотица, despotitsa), Bizans sarayına ait olmakla birlikte Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon İmparatorluğunda kullanılmış olan bir soyluluk unvanı.

Kelimenin orijinali olan Yunanca despotēs, kabaca "Efendi" anlamına gelir ve kyrios kelimesi ile eş anlamlıdır. Yunaca terimin Latince karşılığı dominus'tur ve despotēs zaman zaman sikke basımında olduğu gibi bazı resmi durumlarda Roma İmparatoruna atıf yapmak için kullanılmıştır.

Despot unvanı, 1163 yılında Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos tarafından damadı ve geleceğin Macar kralı III. Béla'dan başlamak üzere Bizans sarayına mensup kişiler arasındaki en yüksek makam olarak kabul edildi. Despot unvanı taşıyanların çoğunluğunu, Bizans İmparatorluğunun küçük oğlulları ya da damatları oluşturur ve tahtın varisi olan büyük oğulları symbasileus olarak adlandırılırdı. Despotēs unvanı taşıyan kişinin herhangi bir askeri ya da yönetimsel yetkisi ya da gücü olmamakla beraber sarayda, İmparatordan sonra gelen en önemli kişi olma onurunun keyfini sürerdi.

 

Despot unvanı Dördüncü Haçlı seferindan sonra Bizansın ardılı devletlerde de kullanım alanı buldu ve imparatorluk unvanını elinde tutan herhangi bir hükümdarı tanımlamak için özellikle Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon İmparatorluğu'nda kullanıldı.

Despot ile ilgili Cümleler

  • Böylece despot hükümdar, krallığı fetihte başarılı oldu.
  • Onun yönetimi despotçaydı.
  • Peygamberler, sözde mağdurluklarından güç alan zalim despotlardır.

Despot tanımı, anlamı:

Despotça : (despo'tça) Despota yakışır bir biçimde. Despota yakışır.

Despotik : Despotça.

Despotizm : Despotluk, istibdat.

Despotluk : Despot olma durumu, istibdat, despotizm.

Despotluk etmek : Despotça davranmak.

Ülke : Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet.

Baskı : Bası sayısı. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı. Bir eserin basılış biçimi veya durumu. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres. Bir eserin tekrarlanarak yapılmış olan baskı işlemlerinden her biri, edisyon.

 

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yaptırmak : Satın almak. Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek.

Tiran : Eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse. Acımasız, gaddar, despot.

Zorba : Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan (kimse), müstebit, mütegallibe, despot, diktatör.

Ortodoks : Bu mezhebe bağlı olan kimse. Hristiyan mezheplerinden biri. Dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.

Bulgarca : Bu dille yazılmış olan. Bulgar dili.

Din : Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası. Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet. İlmek. Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kült. C.G.S. sisteminde 1 gramlık bir kütlenin hızını saniyede 1 santimetre artıran güç birimi: Bir nevton 105 din'e eşittir.

Despotlaşabilme : Despotlaşabilmek işi.

Despotlaşabilmek : Despotlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Despotlaşma : Despotlaşmak işi.

Despotlaşmak : Despot biri durumuna gelmek.

Diğer dillerde Despot anlamı nedir?

İngilizce'de Despot ne demek? : n. tyrant, oppressor, dictator; (History) Byzantine or Roman emperor or prince

n. despot, tyrant, dictator, autocrat

adj. autocratic, despotic, autocratical, despotical, fascist

Fransızca'da Despot : despote [le], potentat [le]

Almanca'da Despot : n. Despot, Zwingherr

Rusça'da Despot : n. деспот (M), епископ (M)