Executive information system türkçesi Executive information system nedir

  • Üst yönetim bilişim sistemi.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Üst yönetici bilişim sistemi.
  • Üstyönetim bilişim sistemi.

Executive information system ingilizcede ne demek, Executive information system nerede nasıl kullanılır?

Executive : İdareci. Yürütme. İcra. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Yönetici. Yürütücü. Yetkili. Uygulama ile ilgili. Yürütmeye ilişkin.

Information : Bili. Bir dizgenin, kendi durumunu bir im aracılığıyla başka bir dizgeye bildirmesinin nitel etkeni. renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni. Enformasyon. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey. Danışma. Bilgi işlemde, kullanılan uzlaşımsal kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. bk. veri. Malumat. Şikayet. İddia. Bildirme.

System : Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü. Bir birlik oluşturacak biçimde işlevsel olarak örgütlenmiş öğeler bütünü. Yöntem. Sistem. Düzen. Dizge. Şebeke. Vücut. Aralarında ilişki bulunan ve amaca göre çevresinden belirli sınırlarla ayrılmış özdek, olay ve süreçlerin seçilmiş kümesi. Aralarında karşılıklı işlevsel bağlılıklar bulunan bir dizi öğenin oluşturduğu bütünlük.

 

Information system : Bilişim dizgesi. Bilgi sistemi. Bilişim jüyesi. Bilgilendirme sistemi. Bilişim sistemi. Komuta ve kontrol bilişim sistemi. Bilgim toplama işleme ve sunma sistemi.

Information system abuse : Bilgisayarın kötüye kullanımı. Bilgi sisteminin kötüye kullanımı.

Geographic information system : Gis. Coğrafi bilgi sistemi. Coğrafik bilgi sistemi. Çalıştırabilen ve gösterebilen bilgisayar sistemi. Coğrafi olarak başvurulan bilgiyi saklayabilen. Gıs.

Business information system : İş bilişim sistemi. İş bilişim dizgesi.

Hospital information system : Hastane bilişim sistemi.

Distributed information system : Dağıtılmış bilişim dizgesi. Dağıtık bilişim dizgesi. Donanım, yazılım ve veri kaynaklarının örgütsel yapıya uygun biçimde dağılmış birçok merkezde ayrı ayrı odaklaştığı, bununla birlikte (a) donanım ve yazılım uyarlığı, (b) veri yapılarının biçimsel özdeşliği ve (c) kullanım ilkelerinin birliği bakımından bir bütün olarak işlev gören bilişim dizgesi. Dağıtık bilgi sistemi. Dağıtımlı bilişim dizgesi.

Command and control information system : Komuta ve kontrol bilgi sistemi. Komuta kontrol bilgi sistemi. Komuta ve kontrol bilişim sistemi.

 

İngilizce Executive information system Türkçe anlamı, Executive information system eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Executive information system ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absolute device : Salt aygıt. Mutlak aygıt.

Access key : Erişim tuşu. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim anahtarı.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Access mechanism : Erişim mekanizması. Erişim düzeneği.

Access control : Erişim kontrolü. Erişim denetim. Giriş kontrolü. Erişim denetimi. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim.

Ac adapter : Aa bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı.

Accelerator key : İvmelendirme tuşu. Hızlandırıcı tuş. Hızlandırma tuşu. Hızlı erişim tuşu. Kısayol tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Acception : Kabul edilmiş anlam. Benimseme. Kabul. Onaylama.

Abbreviate : Özetlemek. Kırpmak. İhtisar etmek. Kısaltmak. Sadeleştirmek.

Executive information system synonyms : abort, accent bar, abnormal end, accent char, abort sequence, absolute loader.