Coccyx türkçesi Coccyx nedir

  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Kokiks.
  • Kuyruksokumu kemiği.
  • Kuyruk sokumu.
  • Koksıks.
  • Kuyruk kemiği.
  • Omurganın sakrum ucundaki son parçası.
  • Uca.
  • Koksiks.

Coccyx ingilizcede ne demek, Coccyx nerede nasıl kullanılır?

Coccyxes : Kuyruksokumu kemiği. Koksiks.

Sacrococcyx : Sakrokoksiks.

Coccygeal : Koksijeal. Koksigeal.

Coccyges : Koksiks. Kuyruksokumu kemiği.

Arteria coccygica media : Kanatlılarda a. sacralis mediana'nın devamı olan atardamar. Arterya koksigika mediya.

Sacrococcygeus : Sacrum ve coccyx arasında uzanan öndeki veya arkadaki kastan herbiri.

Sacrococcygeal : Sakrokoksigeal.

Cocci : Koksi. İçli çekirdekler. Koklar. Koküsler. Kok.

Coccidiosis vaccine : Tavuklarda bağışıklık oluşumunu sağlamak amacıyla kullanılan tavuk orijinli canlı sporlanmış ookist. Koksidiyozis aşısı.

Coccobacillus : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Oval çubuk şeklindeki bakteri. Koksobasil. Kokobasil. Bakteri türü. Morfolojik olarak yuvarlak biçimiyle çubuk biçimli arasında yer alan bakteriler.

İngilizce Coccyx Türkçe anlamı, Coccyx eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Coccyx ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abo blood groups system : Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi. Abo kan grupları sistemi.

 

A site : Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri. A yeri.

Aardvark : Yer domuzu. Borudişli. Yerdomuzu. Karınca yiyen. Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür.

Pelvic girdle : Pelvis kemeri. Leğen kuşağı kemikleri. Pelvik kemer. Omurgalılarda kalça bölgesinde omurgaya bağlanmış ve art bacakları taşıyan kemik ve kıkırdak iskelet. insanda tek parçalı kalça kemiği halinde bulunur. pelvik kemeri, aya kemeri. Kalça kemeri.

Abacus bodies : Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri. Abacus cisimcikleri.

Sacrums : Sakrum. Kuyruk sokumu kemiği. Sağrı kemiği. Kuyruksokumu.

Os : Os lentikulare. Os lunatum. Os karpi intermediyum. Orta kulak kemikçiklerinden birisi. Os tarsale ıv. Os sesamoideum distale. Köpekte, ratta ve porsukta varlığı bildirilmiş oluklu sonda biçiminde bir kemik. İçerisinde hava boşluğu bulunan kemik. Delik.

Backbone : Özül. Şey. Direk. Metanet. Sağlam karakter. En önemli destek. Omurga. Karakter gücü. Maneviyat. Bilgisayar, biyoloji alanlarında kullanılır.

Coccyx synonyms : pelvic arch, coccygeal vertebra, caudal vertebra, coccyxes, tail bone, sacrum, acacia, coccyges, abambulacral area, bone, a protein, aardvarks, abramis zone, a cell, abiotic environment, spine, back, a chromosome, abductor muscle, abiotic factor, hip, aardwolf, spinal column, pelvis, a cells, sacra, vertebral column, rachis.

Coccyx ingilizce tanımı, definition of Coccyx

Coccyx kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The end of the vertebral column beyond the sacrum in man and tailless monkeys. It is composed of several vertebræ more or less consolidated.