Computers türkçesi Computers nedir

  • Bilgisayarlar.
  • Elektronik beyin.
  • Bilgisayar.
  • Bilgisayar sayısı.

Computers ile ilgili cümleler

English: How do computers work?
Turkish: Bilgisayarlar nasıl çalışır.

English: Can computers translate literary works?
Turkish: Bilgisayarlar edebi eserleri çevirebilir mi?

English: Can computers actually translate literary works?
Turkish: Bilgisayarlar gerçekten edebi eserleri çevirebilir mi?

English: By 1969 the debate over virtual memory for commercial computers was over. An IBM research team led by David Sayre showed that their virtual memory overlay system consistently worked better than the best manually controlled systems.
Turkish: 1969'da ticari bilgisayarlar için sanal bellek üzerine tartışma sona erdi. David Sayre tarafından yönetilen bir IBM araştırma ekibi sanal bellek yükleme sisteminin tutarlı olarak en iyi elle kontrol edilen sistemlerden daha iyi çalıştığını gösterdi.

English: Hackers break into computers without permission.
Turkish: Bilgisayar korsanları bilgisayarlara izinsiz girerler.

Computers ingilizcede ne demek, Computers nerede nasıl kullanılır?

Dedicated computers : Adanmış bilgisayar. Ayrılmış bilgisayar. Özel görevi olan bilgisayar. Özel görevli bilgisayar. Özel alanda hizmet sağlamak için tahsis edilmiş bilgisayar (bilgi terminalinde olduğu gibi). Kullanıma özel bilgisayar.

 

Dell computers : Texas (abd) merkezli iyi bilinen bir bilgisayar şirketi. Dell bilgisayar. Power edge 2300 sunucuları imalatçısı.

Fifth generation computers : 1990'larda geliştirilen yapay zekaya sahip sesle faaliyete geçen bilgisayarlar. Beşinci nesil bilgisayarlar.

First generation computers : 1950'lerde geliştirilen ve vakum tüplari vasıtasıyla çalışan çok erken dönem bilgisayarları. Birinci nesil bilgisayarlar. Birinci kuşak bilgisayar.

Fourth generation computers : Elektronik çipler ile çalıştırılan ve 1980'li yıllarda geliştirilen mikrobilgisayarlar. Dördüncü kuşak bilgisayar.

Computer aided : Bilgisayar destekli.

Computer abuse : Bilgisayarın kötüye kullanımı.

Third generation computers : 1970'lerde geliştirilen elektronik çipler vasıtasıyla çalışan merkez bilgisayarlar. Üçüncü kuşak bilgisayar. Üçüncü nesil bilgisayarlar.

Computer accessory : Bilgisayar aksesuarı.

Minicomputers : Minibilgisayar.

İngilizce Computers Türkçe anlamı, Computers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Computers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Differentiate : Ayırmak. Ayrım yapmak. Farkı görmek. Ayırt etmek. Farklı yapmak. Farklılaştırmak. Ayırım yapmak. Ayrılmak. Fark etmek. Ayrı seçi yapmak.

Quantize : Niceliklerini bulmak. Sayısal olarak belirtmek. Nicelendirmek. Nicelemek. Nicemlemek.

Machine : Öndürmek. Makine ile yapmak. Makine ile biçim vermek. Çark. Makinede işlemek. Makine ile işlemek. Makine. Makineyle yapmak. Bilgisayar, fizik, sosyoloji alanlarında kullanılır. Kuvveti ya da devinimi bir noktadan ötekine aktaran ya da birinden ötekine dönüştüren her türlü aygıt. 2-erkeyi bir halden başka hale dönüştürerek yararlı biçimde kullanılmasını sağlayan aygıt.

 

Add together : Toplamak.

Computer accessory : Bilgisayar aksesuarı.

Figure : Şahsiyet. Vücut yapısı. Önemli kişi. Tasvir etmek. Pos. Boy. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Süslemek. Sayar. Şahıs.

Prorate : Eşit olarak dağıtmak.

Computer circuit : Bilgisayar devresi.

Cathode ray tube : Katot ışın tüpü. Katod ışın tüpü. Katot ışını lambası. Katod ışınlı tüp. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Eksiuç ışınlarının devinimini doğrudan doğruya gözlemeyi sağlayabilen, havası boşaltılmış ışıtaç. (eksiuç ışıtaçları, almaç ışıtaçlarının temelini oluşturur). Katot ışını tüpü. Katot ışınlı tüp. Katod ışıtacı. Katot lambası.

Busbar : Çeşitli devreler arasında ortak bağlantı sağlayan elektrik hattı veya kanalı. Çıngı bağlama çubuğu. Elektrik gücü dağıtım çubuğu. Baraplayıcı çubuk. Otobüs. Bara. Toplayıcı çubuk. Bilgisayarın parçaları arasında veri transferi için elektrikli hat (bilgisayar). Elektrik gücü dağıtım hattı. Hat barası.

Computers synonyms : average out, home computer, computing device, microprocessor chip, internet site, pari mutuel machine, computer storage, factor out, computing machine, number cruncher, computer peripheral, factor in, misestimate, totaliser, c.p.u., monitoring device, computer memory, silicon chip, peripheral, multiply, client, guest, comps, recalculate, node, monitor, crt, platform, integrate, central processing unit, site, geeks, subtract.

Computers zıt anlamlı kelimeler, Computers kelime anlamı

Divide : Bozuşmak. Bölüştürmek. Kesmek. Bölünmek. Paylaşma, paylara ayırma. Dağıtmak. Kırışmak. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Ayrılmak. Bölme.

Integrate : Entegre etmek. Değişken aralıkları ile her aralıktaki işlev değerleri çarpımları toplamının, aralıklar küçüldükçe vardığı erey işlevini bulmak. Birleştirmek. Tümlevini almak. Entegrasyon yapmak. Katmak. İntegralini almak. Bütünleştirmek. İlave etmek. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır.

Add : Karıştırmak. Neticelenmek. Katmak. Bindir. Çalmak. Aşınma payına bağlı yeni bir varlık biriminin, işletme varlığına eklenmesi, ya da varlık içindeki bir birimin yeniden yapım özelliğiyle genişletilmesi. Ekleme. Artırmak. Toplamını almak. Toplamak.

Computers antonyms : differentiate, multiply, subtract, software.