Danadili nedir, Danadili ne demek

  • Sayfaların dar olan üst kenarından birleştirilmiş bir cönk türü

Danadili tanımı, anlamı:

Dana : İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu.

Sayfa : Konu. Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife. Gazete, dergi vb. yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm.

Kenar : Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer. Yan. Bir şeyi çevreleyen çizgi. Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri. Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri. Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka.

Cönk : Büyük yelkenli gemi. Saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, uzunlamasına açılan, deri kaplı defter, sığırdili.