Dangalak nedir, Dangalak ne demek

  • Akılsız, düşüncesiz kimse

"Dangalak" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu dangalağın hiçbir şeyden haberi yoktu." - Ö. Seyfettin

Yerel Türkçe anlamı:

Boşboğaz.

Köpek.

Bir şeyin büyüğü, irisi, iriyarı adam.

Ispanağa benzeyen bir bitki.

Çok zayıf ve uzun boylu (hayvan ya da): Sizin atınız çok dangalak bir şey.

Fransızca'da Dangalak ne demek?:

crétin

Dangalak anlamı, tanımı:

Dang : Başta, kaslarda ve oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık.

Dangalakça : Dangalağa yakışır. (dangala'kça) Dangalağa yakışır bir biçimde.

Dangalaklık : Dangalakça davranış. Dangalak olma durumu.

Akılsız : Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmayan, anlayışı kıt.

Düşüncesiz : Düşünmeden davranan, anlayışsız. Düşüncesi olmayan. Tasasız, kaygısız.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Dangalaklaşma : Dangalaklaşmak işi.

Dangalaklaşmak : Dangalak gibi davranmaya başlamak.

Dangalak ile ilgili Cümleler

  • Jale bir dangalak.
  • Ali bir dangalak.

Diğer dillerde Dangalak anlamı nedir?

İngilizce'de Dangalak ne demek? : adj. boneheaded, bone headed, stupid, foolish, half witted, crass

n. bonehead, bumpkin, boob

Fransızca'da Dangalak : nigaud/e [le][la], andouille [la], noix [la]

Almanca'da Dangalak : n. Dummkopf, Schwachkopf, Narr

Rusça'da Dangalak : n. дубина (MF), оболтус (M)