Dangalakça nedir, Dangalakça ne demek

Dangalakça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Dangalağa yakışır.
  • (dangala'kça) Dangalağa yakışır bir biçimde

Dangalakça kısaca anlamı, tanımı:

Dangalak : Akılsız, düşüncesiz kimse.

Dang : Başta, kaslarda ve oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık.

Yakış : Yakma işi.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Biçme işi.

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Tek. Sayıların ilki. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

Diğer dillerde Dangalakça anlamı nedir?

İngilizce'de Dangalakça ne demek? : sıfat, zarf (dangala'kça)