Dang nedir, Dang ne demek

Dang; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Yerel Türkçe anlamı:

Bir şeyin birden bire anlaşıldığını anlatır

Dang tanımı, anlamı:

Dangadak : Ansızın. Damdan düşer gibi.

Dangalak : Akılsız, düşüncesiz kimse.

Dangalakça : Dangalağa yakışır. (dangala'kça) Dangalağa yakışır bir biçimde.

Dangalaklık : Dangalakça davranış. Dangalak olma durumu.

Dangırdamak : Yüksek sesle, bağıra bağıra konuşmak.

Oynak : Bükülüp doğrulmaya elverişli olan (eklem). Değişken, kararsız. Davranışları ağırbaşlı olmayan (kadın veya kız). Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli. Hareket, canlılık veren.

Vücut : İnsan veya hayvan gövdesi, beden. Var olma, varlık.

Kızıl : Altın. Komünist. Genellikle küçük yaşlarda görülen, bulaşıcı, yüksek ateşli, kırmızı renkte geniş lekeler döktüren, kuluçka dönemi üç dört gün süren tehlikeli hastalık. Parlak kırmızı renk. Aşırı derecede olan. Bu renkte olan.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Ateşli : Heyecanlı, coşkulu. Cinsel istekleri güçlü olan. Ateşi olan.

Salgın : Bir şeyin bir yere girip her yanı kaplaması, istila. Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli. Belli bir hareketin, davranışın, sözün toplumda yaygınlaşması. Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması, epidemi. Gereğinde herkesten para veya mal olarak toplanan geçici vergi.

 

Hastalık : Ruh sağlığının bozulması durumu. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Aşırı düşkünlük, tutku. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

Dang humması : Sivrisineklerle taşınan, viruslu ve bulaşıcı sıcak ülkeler hastalığı.

Danga : Bir şeyin büyüğü, irisi, iriyarı adam Silah

Dangadan atmak : Düşünmeden, münasebetsiz söz söylemek.

Dangal : Husye, erkeklik bezi.

Dangal dungal : Gelişigüzel, biçimsiz, kaba saba: Eyle dangal dungal iş olmaz, adam gibi iş isterim.

Dangalafısdit : < ET tıngılamak: Sallanıp düşmek (Erzincan Merkez)

Dangalafıstık : Tahterevalli.

Dangalafıstik : Tahterevalli.

Dangalafıştı : Tahterevalli.

Dangalaklaşma : Dangalaklaşmak işi.

Dang ile ilgili Cümleler

  • Roger Miller "Dang Me" ve "Chug-A-Lug" şarkılarının başarısından dolayı çok popüler oldu.
  • Ali bir dangalak.
  • Roger Miller'ın "Dang Me"'si Amerikan folk müziği fanatikleri arasında ve popüler müzik fanatikleri arasında da bir liste başıydı. O miyonlarca adet sattı.
  • " Dang Me " şarkısı 1965 yılında Roger Miller tarafından yazıldı ve kaydedildi.
  • Jale bir dangalak.
 

Diğer dillerde Dang anlamı nedir?

İngilizce'de Dang ne demek? : interj. type of curse (slang - alternate form of "damn")

n. (American Slang) penis; woman

n. dengue, infectious disease characterized by a high fever and pain in the muscles and joints (occurs in tropic regions such as India, Egypt, and the West Indies)