Dangalaklık nedir, Dangalaklık ne demek

  • Dangalak olma durumu
  • Dangalakça davranış.

Fransızca'da Dangalaklık ne demek?:

crétinisme, stupidité

Dangalaklık kısaca anlamı, tanımı:

Dangalak : Akılsız, düşüncesiz kimse.

Dang : Başta, kaslarda ve oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Dangalakça : Dangalağa yakışır. (dangala'kça) Dangalağa yakışır bir biçimde.

Davranış : Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Dangalaklık anlamı nedir?

İngilizce'de Dangalaklık ne demek? : n. crassness