Demagojik nedir, Demagojik ne demek

Demagojik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Laf cambazlığı ile ilgili

"Demagojik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Türlü demagojik hareketlerle bir külah kapmaya çalışacaklardı." - Y. K. Karaosmanoğlu

Demagojik kısaca anlamı, tanımı:

Demagoji : Laf cambazlığı.

Cambaz : Kurnaz, hileci, hilekâr. Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat. Usta, becerikli kimse. Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik. At alıp satan veya yetiştiren kimse.

Laf : Sonuçsuz, yararı olmayan söz. Konu, mevzu, bahis. Söz, lakırtı. "Öyle şey olamaz, bu sözün hiçbir değeri yok" anlamlarında hafifseme yollu kullanılan bir söz. Dedikodu. Konuşma.

İle : Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Diğer dillerde Demagojik anlamı nedir?

İngilizce'de Demagojik ne demek? : adj. demagogic, demagogical

Fransızca'da Demagojik : démagogique

Almanca'da Demagojik : adj. demagogisch

Rusça'da Demagojik : adj. демагогический