Denudations türkçesi Denudations nedir

Denudations ingilizcede ne demek, Denudations nerede nasıl kullanılır?

Denudation : Çıplak kalma. Su süpürmesi. Aşınım. Soyulma. Aşındırma. Erozyon. Denüdasyon. Çıplak bırakma. Soyulma (deri vb).

Denudative : Çıplak hale getirme. Soyma. Açma.

Denudate : Soymak. Çıplak hale getirmek. Açmak. Tamamen mahrum etmek. Çıplak bırakmak. Çıplaklaştırmak. Aşındırarak çıplak bırakmak.

İngilizce Denudations Türkçe anlamı, Denudations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Denudations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abrading : Aşındıran. Kazınarak koparılmış. Erezyon.

Ablations : Erime. Isıçekim. Yüzeysel erime veya erozyon. Yüzeyden malzeme eksilmesi. Ameliyatla organ alma. Aşınma. Ameliyatla çıkarma. Ablasyon. Uzaklaştırma.

Degloving : Eldiven çıkarma eylemi. Eldivenlerini çıkarma.

Abrades : Aşındırmak. Sıyırmak. Yemek. Bilemek.

Deforestation : Ormanın yok edilmesi. Ormansızlaştırma. Ağaçları yok etme. Ormanları tahrip etme. Kellendirme. Orman açma. Ormansızlaşma. Yeni tarım alanları ve otlaklar kazanmak ya da yeni yerleşme özekleri kurmak amacıyla bir ormanı bütünü ya da bir bölümüyle ortadan kaldırma. Ormanı yok etme.

 

Removal : Giderme. Taşıma. Görevden alınma. İhraç. Halletme. Yerini değiştirme. Azil. Çıkarma. Kaldırma. Kaldırılma.

Abrade : Aşınmak. Bilemek. Yemek. Aşındırmak. Sıyırmak.

Abrasions : Çizinti. Sıyırma. Yalama. Aşınma sonucu kopan parçalar. Yıpranma. Abrasyon. Yenme. Aşınmış kısım.

Soil erosion : Toprak erozyonu. Toprağın sürüklenmesi. Coğrafya, jeoloji alanlarında kullanılır. Toprağın sel suları ve yellerle yerinden kaldırılması ve süprülmesi. Toprak aşınımı. Toprağın aşınması. Toprak aşınması. Toprağın, özellikle eğimli yamaçlarda, rüzgar, sel ve selinti sularının etkisiyle asal durumlarını yitirmesi, yerinden sökülüp taşınarak yamaçların çıplaklaşması. Toprak kayması.

Denudations synonyms : cornhusking, being peeled, husking, disforestation, divestment, wearing down, abrasion, desquamatory, peelings, erosion, eroding, being robbed, baring, washout, uncovering, divestiture, erosions, scouring, stripping, scourings, desquamation, exfoliation, etching, washouts, peeling, attrition, remotion, denudation, corrosion, ablation, abrasiveness, denuding.