Department of the treasury türkçesi Department of the treasury nedir

  • Hazine bakanlığı.
  • Hazine umum müdürlüğü.

Department of the treasury ingilizcede ne demek, Department of the treasury nerede nasıl kullanılır?

Department : Kol. Şube. Kısım. Bölüm. Seksiyon. Daire. Reyon. Bir okul ya da üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt-birimlerinden her biri. bir üniversite ya da yüksek okulu oluşturan başlıca yönetim birimlerinden her birine verilen ad. Bir kuruluşun çalışma dallarından birisi. kendisine ilişkin özellikleri kapsayan işleri yetenek ve yetkileri çevresi içinde düzenleyen ve yapan organ. genel kuruluşun belirli bir işiyle uğraşan kolu. İller, ilçeler, bucak ve benzerleri gibi kamu görevi yapan kuruluşlar.

Of : Hakkında. Yüzünden. Nin. -li. -nin. -dan. Li. -nın. Karşı. In.

The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belgili tanımlık. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır.

Treasury : Maliye. Bilgi hazinesi. Devlet gelirlerinin toplandığı ve giderlerinin yapıldığı kurum. altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını. gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü. Devlet hazinesi. Vezne. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Bilgi hazinesi (kitap). Hazine. Devletin para işlerini yürüten ve düzenleyen kuruluş. Maliye dairesi.

 

Department of the interior : İçişleri bakanlığı.

Department of : Ana bilim dalı. Anabilim dalı. Daire başkanlığı. Departmanı.

Department of the navy : Deniz kuvvetleri bakanlığı.

Department of anthropology : Antropoloji bölümü.

Department of agriculture : Tarım bölümü.