Department of the interior türkçesi Department of the interior nedir

  • İçişleri bakanlığı.

Department of the interior ingilizcede ne demek, Department of the interior nerede nasıl kullanılır?

Department : Reyon. Bölge. Kürsü. Vekalet. Şube. Öğretim kurumlarında öğretmenlerin ders vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yer. üniversitelerde aynı alanda ya da birbirine çok yakın alanlardaki bilim dallarında oluşan bir çalışma birimi. profesörlük yeri. Servis. İller, ilçeler, bucak ve benzerleri gibi kamu görevi yapan kuruluşlar. Eğitim, ekonomi alanlarında kullanılır. Kol.

Of : Hakkında. -nin. Den. -dan. Li. Yüzünden. -nın. Nin. İle ilgili. -li.

The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belgili tanımlık. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır.

Interior : İnteryor. İç, iç taraf. iç tarafta bulunan. İç yerler. İç kesim. İçerisi. İç. İç dünya. Ülke içi. İçten.

Department of the navy : Deniz kuvvetleri bakanlığı.

Secretary of the interior : İçişleri bakanı.

Department of the treasury : Hazine bakanlığı. Hazine umum müdürlüğü.

Minister of the interior : Dahiliye vekili. Vatandaşların şahsi ve yasal statüleri ile alakalı düzenlemelerden ve yerel yönetimlerin denetlenmesinden sorumlu devlet kurumunun başkanı (içişleri bakanı). İçişleri bakanı.

 

Ministry of the interior : İçişleri bakanlığı.

İngilizce Department of the interior Türkçe anlamı, Department of the interior eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Department of the interior ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Home office : Yabancılar dairesi. İşletmenin sürekli ve düzenli biçimde işlerini yürüttüğü ana merkezindeki çalışma yeri. Şirket genel merkezi. Genel merkez. Dahiliye vekaleti. İçişleri bakanlığı (ing.). İdare merkezi. (ingiliz) içişleri bakanlığı. Ana büro.

Department of the interior synonyms : ministry of interior, the ministry of the interior, ministry of the interior.