Diary türkçesi Diary nedir

 • Not defteri.
 • Ajanda.
 • Anılık.
 • Hatıra defteri.
 • Günce.
 • Muhtıra defteri.
 • Günlük.
 • Anı defteri.
 • Örnekolay incelemesinde örnek birimlerin yaşam öykülerini saptamada kullanılan ve bireylerin tuttukları günü gününe yazımlara dayanan bilgi kaynağı.
 • Jurnal.
 • Gündem.

Diary ile ilgili cümleler

English: Did she write in her diary yesterday?
Turkish: Dün günlüğünü yazdı mı?

English: Ali keeps a diary in French.
Turkish: Ali Fransızca bir günlük tutuyor.

English: Ali writes something in his diary every evening, no matter how tired he is.
Turkish: Ali ne kadar yorgun olursa olsun her akşam günlüğüne bir şey yazar.

English: Ali has decided to keep a diary this year.
Turkish: Ali bu yıl günlük tutmaya karar verdi.

English: Ali put the diary in the drawer.
Turkish: Ali günlüğü çekmeceye koydu.

 
 

Diary ingilizcede ne demek, Diary nerede nasıl kullanılır?

Diary keeper : Günlük tutan kimse. Günlük tutan.

Bill diary : Tecimsel belgitler ve alacakların ödeme günlerini göstermek amacıyla bankalarda tutulan yazılıklar. Süre yazılığı.

Electronic diary : Bir kimsenin günlük işlerini yönettiği bir bilgisayar programı. Bir kimsenin planlarını yönettiği küçük bir taşınabilir elektronik cihaz. Elektronik günlük. Elektronik ajanda.

Engagement diary : Randevu defteri.

Keep a diary : Günlük tutmak.

Fellow subsidiary : Bağlı şirket. Kontrol hissesi bir başka şirkette olan şirket. Aynı daldaki bağlı ortaklık.

War diary : Savaş sırasındaki olayları kaydetmek için kullanılan bülten. Savaş günlüğü. Harp ceridesi. Savaş güncesi.

Incendiary bomb : Kundak bombası (molotov kokteyli). Yangın bombası.

Financial intermediary : Aracı kurum. Finansal arabulucu. Finansal aracı. Aracı kuruluş. Kendi ya da müşterileri adına sermaye piyasası araçları alıp satan ve sermaye piyasası kurulunca yetkili kılınmış banka ve kurumlar. Mali araç. Mali aracı. Finans piyasasında arabuluculuk yapan kimse. Finansal aracı kurumu.

Armour piercing incendiary : Zırh delici yangın mermisi.

İngilizce Diary Türkçe anlamı, Diary eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Diary ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dockets : Listeye kaydetmek. Etiketlemek. Bekleyen davalar listesine kaydetmek. Özetlemek. Fiş. İş listesi. Özet olarak deftere geçirmek. Makbuz. Adres etiketi.

Notepad : Bloknot.

Agendum : Program. Yapılacak işler taslağı. Görüşülecek konular.

Writing : El yazısı. Makale. Yazarlık. Yazılma. Kitabe. Yazı yazma. Yazım. Yazı şekli. Yazı. Bilişim, gramer alanlarında kullanılır.

Note pad : Kağıt destesi. Bloknot. Defter.

Copy book : Yazışmalar defteri. Muhaberat kayıt defteri. Yazı defteri. Müsvedde defteri.

Datebook : Tarihlerin ve özel olayların kaydedildiği küçük defter. Randevu defteri.

Planner : Planlamacı. Plan yapan kimse. Plan yapan kişi. Tasarımcı. Tasarcı. Kentbilimde, genel olarak kent tasarlamasıyla uğraşan kimse. bk. kentbilim uzmanı. Plancı.

Blotters : Karakol kayıt defteri. Kurutma kağıdı. Günlük olay kaydı. Kayıt defteri. Gündelik hesapları içeren defter. Sümen.

Diary synonyms : piece of writing, web log, jotter, diurnal, by the day, order of the day, docketing, casually, jotters, daily, everyday, drawing pad, agendums, daybooks, notebooks, daybook, copybook, diurnals, blank book, journal, docket, tickler, notebook, order of business, frankincense, note book, diaries, memorandum book, written material, docketed, agenda, circadian, spotlight.

Diary ingilizce tanımı, definition of Diary

Diary kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Lasting for one day. A register of daily events or transactions. A journal. As, a diary fever. A blank book dated for the record of daily memoranda. A physician`s diary. A daily record. As, a diary of the weather.