Dickhead türkçesi Dickhead nedir

  • Hıyar.
  • Denyo.
  • Puşt.
  • Sik kafa.
  • Salak.
  • Sik kafalı.
  • Yarak kafalı.
  • Sikkafalı.
  • Çük kafalı (argo sözcük).
  • Aşağılık herif.

Dickhead ile ilgili cümleler

English: Putin is a dickhead!
Turkish: Putin sik kafalıdır.

Dickhead ingilizcede ne demek, Dickhead nerede nasıl kullanılır?

Dick around : Boş boş takılmak. Dalga geçmek. Aylak aylak dolanmak. (argo) dalgasına bakmak. Oyalanmak.

Dick seat : Katlanır sandalye. Katlanabilir oturak. Katlanır koltuk.

Clever dick : Çok bilmiş. Bilgiçlik taslayan. Herşeyi bildiğini zanneden. Zeki geçinen tip. Sivri akıllı. Akıllı görünmeye çalışan kimse. Kendini beğenmiş. Ukala dümbeleği. Ukala.

Moby dick : Büyük beyaz balina moby dick i avlamak için tayfalarına önderlik eden kaptan ahab hakkında herman melville'in (1851'de yayınlanan) romanı. Moby dick (beyaz balina). Mobi dik.

Up to dick : Tilki gibi. Cingöz. Kurnaz. Zeki. Akıllı. Çok bilmiş.

Dickers : Değiş tokuş. Kararsız davranmak. Pazarlık. Takas. Takas etmek. Pazarlık etmek.

Dickered : Değiş tokuş. Kararsız davranmak. Pazarlık. Pazarlık etmek. Takas etmek. Takas.

Dicker : Takas. Takas etmek. Değiş tokuş. Pazarlık etmek. Trampa. Pazarlık. Kararsız davranmak.

Dickcissel : Sarılı çinte. Serçeye benzeyen ve anavatanı güney ontario (kanada) ile orta birleşik devletler olan bir kuş türü.

 

Dickering : Takas etmek. Kararsız davranmak. Pazarlık etmek. Pazarlıkta uzlaşma.

İngilizce Dickhead Türkçe anlamı, Dickhead eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dickhead ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dullard : Sersem. Kalın kafalı kimse. Ahmak. Ahmak kimse. Mankafa.

Cads : Kaba adam. Bdt. Kişi. Terbiyesiz ve kaba adam. Kanada doları. Cad. Kimse. Bilgisayar destekli tasarım. Ahlaksız kimse.

Git : Ele geçirmek (konuşma dili). Almak. Aptal. Ciğeri beş para etmez. Pislik. Şerefsiz. Adi şerefsiz. İnce kum. Adi.

Cockhead : Adi. Şerefsiz. Adi şerefsiz. Ciğeri beş para etmez tip. Pislik.

Nonce : Şimdiki zaman. Şerefsiz. Pislik. Seks suçlusu. Adi. Adi şerefsiz. Sapık. Ciğeri beş para etmez. Sübyancı.

Scammer : Rezil. Tokatçı. Bir dolandırıcı tarafından aldatılan kimse. Dolandırıcı. Hain. Sahtekar. Alçak.

Scoundrel : İt. Rezil. Hergele. Dürzü. Alçak. Hain. Hinoğluhin. Alçak herif. Kötü adam.

Birdbrained : Kuş beyinli. Budala. Geri zekalı. Aptal. Dangalak.

Scoundrels : Hergele. Rezil. İt. Hain. Alçak herif. Hinoğluhin. Alçak. Kötü adam. Dürzü.

Dork : Serinkanlı olmayan. Ezik tip. Aptal. Aptal kimse. Penis (amerikan argosu). Popüler olmayan. Penis. Mal.

Dickhead synonyms : disagreeable person, unpleasant person, boneheads, cucumbers, shit, ponce, grots, arsehole, addlepated, whoreson, catamite, blockish, chuffer, barmcake, ass hole, berk, grot, simpletons, boneheaded, asshole, mother fucker, motherfucker, son of a bitch, sob, sod, shitted, cocksucker, cad, cunt, wanker, bumpkins, airhead, berks.