Dweller türkçesi Dweller nedir

  • Kimse.
  • İkamet eden veya oturan kimse.
  • Oturan.
  • Sakin.

Dweller ile ilgili cümleler

English: I'm a city dweller.
Turkish: Ben bir kent sakiniyim.

English: For some dwellers of ancient China, antlers were probably among the most mysterious and beautiful things in the world.
Turkish: Antik Çin'in bazı sakinleri için, boynuzlar muhtemelen dünyanın en gizemli ve güzel şeyleri arasındaydı.

English: I'm a town dweller.
Turkish:

Dweller ingilizcede ne demek, Dweller nerede nasıl kullanılır?

Cave dweller : Mağara adamı.

City dweller : Şehirde yaşayan kimse. Şehir şakini. Şehirli.

Lake dweller : Gölde sırıklar üzerindeki evde yaşayan kimse.

Slum dweller : Varoş mahalle sakini. Gecekondu semti sakini. Kenar mahalle sakini.

Dwellers : Oturan. Sakin.

Dwell on : Uzatarak söylemek. Üzerinde kafa patlatmak. Üzerinde durmak (bir konu). Üstelemek. Çok düşünmek. (bir konunun) üzerinde durmak. Üzerinde durmak. Bir konu üzerinde durmak.

Dwell in : Tevakkuf etmek. -de oturmak. Oturmak. İkamet etmek. Mesken tutmak.

Slum dwellers : Kenar mahalle sakini. Gecekondu semti sakini. Varoş mahalle sakini.

Dwelling house : Konut binası. Ev. İkametgah. Mesken. Konut.

Dwelling : Oturma. Mesken. İkametgah. Yapı. Yalnız bir ailenin oturabileceği biçim ve büyüklükte konut. kat iyeliğine göre kullanılan çokbarklı yapılardaki bağımsız bölümlerden her biri. Ev. Mukim. Kum çukurlarından mağaralara, kaya oyuklarından ağaç kabuklarına, siperliklerden değişik biçimdeki kulübelere, çadırlardan ağaç ve taştan yapılma evlere kadar genişleyen; insanın yatıp kalktığı, kötü havalardan, yırtıcı hayvanlardan, baskınlardan korunduğu, işinin dışında barındığı yer. İkamet. Konut.

 

İngilizce Dweller Türkçe anlamı, Dweller eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dweller ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Occidental : Batı. Garp. Batı ile ilgili. Batı'ya özgü. Batılı. Karasal.

Cad : Bilgisayar destekli tasarım. Kanada doları. Aşağılık kimse. Aşağılık adam. Aşağılık herif. Terbiyesiz kimse. Kaba adam. Ahlaksız kimse.

Mullet : Dubar. Tekir balığı. Tekir. Kefalgiller familyasından, yassı solucanlara arakonakçılık eden bir balık türü. Tekirbalığı. Pulaterina. Aslan yelesi (saç modeli).

Cannie : İhtiyatlı. Dikkatli. Nazik.

Calmer : Gürültüsüz. Soğuk. Huzurlu. Endişesiz. Sakinleştirmek. Dinmek (fırtına). Durgun. Sakinlik. Esintisiz.

Galilean : Hristiyan. Galileli kimse.

Dodgers : Küçük el ilanı. El ilanı. Hilekar. Kaytarıcı. Madrabaz. Vurguncu. Kurnaz. Geçiştiren kimse.

Sedentary : Oturularak geçirilen. Sabit. Sedanter. Hep evde oturan. Oturmuş. Bir yere yerleşmiş. Serbest yaşamayan, bir zemine tutunup sabit yaşayan. Biyoloji, coğrafya alanlarında kullanılır. Serbest yaşamayan; bir zemine tutunup sabit yaşayan.

No man : Hiç kimse.

Anybodies : Herhangi bir kimse. Herhangi biri. Birisi. Hiç kimse. Kim olsa. Herhangi birisi. Herkes.

 

Dweller synonyms : cottage dweller, galilaean, bottom feeder, island dweller, ataraxic, no one, hittite, adamite, balmier, liver, plainsman, arcadia, shacker, mortal, borderer, ones, soul, residents, balmy, one, commorant, islander, occupiers, canny, landman, indweller, inhabitant, asian, dodger, earthman, inholder, inhabitants, occupier.

Dweller zıt anlamlı kelimeler, Dweller kelime anlamı

Nonresident : İkamet etmeyen. Geçici olarak oturan. Ülkesi dışında yaşayan (kimse). Ülke sakini olmayan kişi. Okuduğu yerin yerlisi olmayan (öğrenci). Yerleşik olmayan. Bölgeye ait olmayan. Ülke sakini olmayan. Görevli bulunduğu yerde oturmayan (kimse).

Dweller ingilizce tanımı, definition of Dweller

Dweller kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, a cave dweller. A resident. An inhabitant.