Edp türkçesi Edp nedir

  • Önemli bir kesimi elektronik aygıtlarca yürütülen bilgi işlem. kısaca bilgi işlem deyimi kullanılır.
  • Bilişim alanında kullanılır.
  • Elektronik veri işleme.
  • Electronic data processing (elektronik veri işleme).
  • Elektronik bilgi işlem.
  • Elektronik makinelerin (örneğin bilgisayarların) gerçekleştirdiği bilgi işlemesi.

İngilizce Edp Türkçe anlamı, Edp eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Edp ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Administrative data processing : İdari veri işleme. Yönetimsel bilgi işlem. Sayışımda ya da yönetimde kullanılan özdevimli bilgi işlem. Yönetsel bilgi işleme. Yönetsel veri işleme. Yönetsel bilgi işlem.

Alphanumeric code : Verilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm. Hem harfler hem de sayılar kullanarak temsil etme yöntemi. Abecesayısal düğüm. Alfasayısal kod.

Addressing : Adresleme. Hitaben. Hitap. Hitabet. Ağ kaynaklarına ulaşım yöntemi (bilgisayar). Sesleniş. Özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan ve adres ya da erişki denilen verinin fiziksel olarak oluşturulup bu amaçla kullanılması, örn. bir bellek sözcüğünün, bir yazmacın, bir çevre biriminin adreslenmesi. Adres belirle. Retorik.

 

Alphanumeric character set : Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı. Abecesayısal damga takımı.

Actual address : Gerçek adres. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Hakiki adres.

Accesibility : Bir gömüde, bir dizin terimine yollama yapan ortalama terim sayısı. Erişilebilirlik. Erişilirlik.

Algorithmic language : Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili. Matematiksel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan cebirsel bilgisayar dili. Algoritmik dil. Algorithmic language (cebirsel dil). Algol.

Adp : Bilişim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Önemli bir kesimi özdevimli araçlarca yürütülen bilgi işlem. Adenin dinükleotit fosfatın kısaltması. İnsan müdahalesini çok az gerektiren bilgisayar işlem tekniği. Automatic data processing (otomatik veri işleme). Adenozin difosfat. Adp. Otomatik bilgi işlem. Özdevimli bilgi işlem.

Alphabetic character set : Alfabetik karakter seti. Yazaçları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık sayılan dışarıda bırakan damga takımı. Abecesel damga takımı.

Alphabetic data : Abecesel veri. Bir abecenin yazaçlarıyla gösterilmiş veri. Alfabetik veri. Alfabetik data.

Edp synonyms : alphabetic string, alphabetic code, acess arm, electronic data processing, alphabetic word, accounting machine, automatic data processing, address, algol.