Empty talk türkçesi Empty talk nedir

 • Palavra.
 • Boş konuşma.
 • Boş lakırdı.
 • Kuru gürültü.
 • Boş sözler.
 • Boş laflar.
 • Laf.
 • Boş laf.
 • Anlamsız sözler.
 • Anlamsız konuşma.
 • Fasarya.

Empty talk ingilizcede ne demek, Empty talk nerede nasıl kullanılır?

Empty : Dökülmek. Akıtmak. Dökmek. Boşaltmak. Önemsiz. Boş. Boşalmak. Aç. Saçma. Boşuna.

Talk : Söyleşi. Görüşme. Görüşmek. Söz etmek. Boş laf. Sohbet. Laf etmek. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Hakkında konuşmak. Konuşmak.

Empty band : Boş bant.

Empty belly : Boş göbek. Boş mide. Boş karın.

Empty cartridge : Askeri eğitimde kullanılan boş kovan veya içinde barut bulunmayan kovan. Boş mermi. Boş kovan.

Empty cells plotted as : Boş hücrelerin çizim şekli.

İngilizce Empty talk Türkçe anlamı, Empty talk eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Empty talk ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sputter : Tükürerek konuşmak. Sıçramak. Boğulmak (motor). Kekeler gibi konuşmak. Guruldamak. Sönecek gibi titremek (alev). Heyecanla söylemek. Yağ sıçratmak. (alev) sönecek gibi titremek.

Empty words : Önemsiz sözler. Balon.

Boloney : İpe sapa gelmez şey. Martaval. İri salam. Saçma sapan. Saçma. Zırva. Hikaye. Saçma zırva.

Palavered : Pohpohlamak. Yaltaklanmak. Boş laf etmek. Yağ çekmek. Palavra atmak. Yerlilerle görüşmek. Pohpohlama.

 

Spiel : Nutuk. Laf kalabalığı. Ağız kalabalığı. Söz. Söylemek. Konuşmak. Konuşma. Satıcı ağzı.

Malarkey : Saçma. Saçmalık.

Bunks : Kuşet. Yatakta yatmak. Tabanları yağlamak. Kaçma. Ranza. Saçma. Kaçmak. Ranzada yatmak. Ivır zıvır.

Much ado about nothing : Boşuna patırtı. Yok yere telaş. Bir bardak suda fırtına koparmak. Bir bardak suda fırtına. Kuruntu.

Nonsenses : Anlamsız. Lakırdı. Safsata. Havagazı. Anlamsız söz. Hava gazı. Ivır zıvır. Saçmalık. Saçma.

Empty talk synonyms : braggadocios, fine words, palaver, statement, hot air, balderdash, falderal, prating, boasting, applesauce, bunkum, empty rhetoric, bullshit, spieled, words, claptrap, spiels, buncombe, idle talk, bullshits, skimble skamble, conversation, palavers, epithets, mumbo jumbo, baloney, a flash in the pan, soap bubble, dixit, word, braggadocio, palavering, bragging.