Enclosed arc lamp türkçesi Enclosed arc lamp nedir

  • Kapalı yay lambası.
  • Hava girişini sınırlamaya yarayan kapalı bir çevredeki ışık yayı lambası.

Enclosed arc lamp ingilizcede ne demek, Enclosed arc lamp nerede nasıl kullanılır?

Enclosed : Kapalı. İlişikte gönderilen. Kapanmış. Örtülü. Ekli (dosya vb). İliştirilmiş. Çevrelenmiş. Etrafı çevrili. Ekli. Ekteki.

Arc : Kavis. Yay. Kavis çizmek. Daire veya başka bir eğrinin kısmi çevresi. Yay çizmek. Ark. Işık yayı. Makinelerin veya aygıtların çeşitli amaçlara hizmet eden esnek bölümleri. Elektrik atlaması. Bir yay boşalmasında gazın ışıklı kolonu.

Lamp : Ampul. Işık üretmek için yapılmış yapay kaynak. Işık. Lamba. Kandil. Fener. Elektriksel ya da kimyasal erkeyi ısıya dönüştürerek ışık veren aygıt. Far. Sinema ve televizyon çalışmalarının çeşitli aşamalarında, özellikle aydınlatmada, yapma ışık kaynağı olarak kullanılan ve değişik yapıda, boyda, güçte çeşitleri olan aygıt. (genellikle, havası boşaltılmış ya da içinde özel bir gaz bulunan camdan bir kap içinde bir telin elektrik akımıyla akkor duruma geçirilmesiyle çalışır). Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Arc lamp : Işık kaynağı. Işık yayı ilkesine göre çalışan ışıtaç çeşidi. Ark lambası. Sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Kömür çubuklu lamba. Yay lambası. Sahnede kullanılan, çok ışık veren bir çeşit tiyatro lambası. Işık yaylı ışıtaç.

 

Carbon arc lamp : Karbon elektrik ark lambası. Kömür yayı lambası. Işık yayı, katkı maddeleri bulunmayan kömürden elektrotlar arasında olan alçak yeğinlikli lamba.

Flame arc lamp : Yalım yayı lambası. Elektrotları, bu lambayı bir "seçer ışıyıcı" yapma ya da lambanın ışık etkinliğini yükseltme amacı ile içine başka maddeler de katılmış olan, karbondan yapılmış, yüksek yeğinlikli yay lambası.

Tungsten arc lamp : Yayımlayıcı odak olan tungsten elektrotlar arasında elektrik yaylı lamba. Tungsten yayı lambası.