Ensilaging türkçesi Ensilaging nedir

  • Ambarda saklama.
  • Saplarıyla hayvan yemi olarak kesip ambara doldurma.

Ensilaging ingilizcede ne demek, Ensilaging nerede nasıl kullanılır?

Ensilage : Silolama. Siloya alma. Yeşillik ambarlanması. Ambara koyma. Siloya koymak. Siloya koyma. Siloya konan yem.

Ensilaged : Ambarda saklanmış. Saplarıyla hayvan yemi olarak kesip ambara doldurulmuş.

Ensilages : Ambara koyma. Silolama. Siloya koymak. Yeşillik ambarlanması. Siloya alma. Siloya koyma.

İngilizce Ensilaging Türkçe anlamı, Ensilaging eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ensilaging ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ensiling : Siloya koymak. Yemleri ambara koymak.