Erkli nedir, Erkli ne demek

Erkli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, nüfuzlu, muktedir, kadir

Diğer sözlük anlamları:

Muhayyer.

Fransızca'da Erkli ne demek?:

puissant, vigourex

Erkli anlamı, tanımı:

Erklilik : Erkli olma durumu, muktedirlik, nüfuzluluk.

Tek erklik : Monarşi.

Yad erklik : Bir topluluğun yabancı kimseler tarafından yöneltilmesi durumu. Dışarıdan gelen yasa veya buyruğa göre davranma, özerklik karşıtı.

Yapma : Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı. Yapay.

Başarma : Başarmak işi.

Nüfuzlu : Makamı yüksek, kademesi üst. Sözü geçer, istediğini yaptıran, erkli.

Muktedir : Erkli.

Kadir : Güçlü, gücü yeter, erkli. Her şeye gücü yeten (Tanrı). Değer, kıymet, itibar. Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak.

Erklilik kuramı : Çocukluğun ilk yıllarında olanların, çevrelerindeki bütün kişileri yönetip denetleyebilecekleri duygusuna kapıldıklarını öne süren görüş.

Diğer dillerde Erkli anlamı nedir?

İngilizce'de Erkli ne demek? : powerful.