Eulogy türkçesi Eulogy nedir

Eulogy ingilizcede ne demek, Eulogy nerede nasıl kullanılır?

Eulogia : Şükran. Kutsama. Takdis. Resmi methiye. Özellikle ölmüş birinin ardından övgü konuşması ya da yazısı. Övücü veya methedici dil.

Eulogies : Övgüler. Kaside. Methiyeler. Methiye. Övgü. Övme.

Eulogise : Birini övücü konuşmak. Methetmek. Methiye yazmak veya söylemek (ayrıca eulogize). Sena etmek. Övmek. Sitayişle bahsetmek.

Eulogises : Birini övücü konuşmak. Methetmek. Övmek. Sena etmek. Methiye yazmak veya söylemek (ayrıca eulogize). Sitayişle bahsetmek.

Eulogising : Sitayişle bahsetme. Methetme. Sena etme. Methiye yazma veya söyleme. Övme. Birisini övücü şekilde konuşma eylemi.

Eulogistical : Övgü niteliğinde. Öven. Metheden. Övgü bahşeden.

Eulogizer : Sitayişle bahseden. Göklere çıkartan kimse. Metheden. Öven methiyeler düzen kimse. Öven. Methiye yazan veya söyleyen kimse. Sena eden.

Eulogizers : Göklere çıkartan kimse. Methiye yazan veya söyleyen kimse. Öven methiyeler düzen kimse. Sena eden. Sitayişle bahseden. Metheden. Öven.

Eulogistic : Öven. Övgü niteliğinde.

Eulogized : Methetmek. Sitayişle bahsedilmiş. Övülmüş. Övmek. Methedilmiş.

İngilizce Eulogy Türkçe anlamı, Eulogy eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Eulogy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Commendation : Salık verme. Takdirname. Onurlandırma. Övünç. Takdir. Ödül. Resmi takdirname. Tavsiye.

Ode : Vezinsiz uzun şiir. Lirik nazım şekli. Uzun bir tür şiir. Od. Gazel.

Senna : Sinameki. Sinameki bitki veya meyvesi.

Paean : Zafer şarkısı. Zafer türküsü. Sevinç nidası. Sevinç şarkısı.

Glories : Şeref. Görkem. Güzel görünüş. Şan. Cennet. Ün. Sevinmek. İhtişam. Celal.

Panegyrics : Övülen. Birini göklere çıkaran yazı.

Extolment : Salık verme. Takdir.

Glorification : Yüceltme. Tapma. Medih. Hamdederek (allahı) yüceltme. Hamd. Ululama. Şükretme. Şükür.

Admonition : İhtar cezası. Adli tevbih. Öğüt. Kulağını çekme. Nasihat. Adlitevbih. Tembih. İhtar. Uyarı.

Eulogy synonyms : pean, laudation, bouquets, panegyric, glory, kudos, gloried, approbation, encomiums, accolades, bouquet, eulogiums, complimenting, encomium, commending, complimented, commendations, blarneyed, congratulations, blarneying, blarney, eulogium, praise, glorying, encomia, lauds, acclaims, glorifications, laud, tribute, acclaim, blarneys, eulogies.

Eulogy ingilizce tanımı, definition of Eulogy

Eulogy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A speech or writing in commendation of the character or services of a person. As, a fitting eulogy to worth.