Explorative türkçesi Explorative nedir

  • Arama amaçlı.
  • Araştırma ile ilgili.
  • Keşif türünden.
  • Araştırma.
  • Araştırma veya arama amaçlı.

Explorative ingilizcede ne demek, Explorative nerede nasıl kullanılır?

Explorative talks : Ağız arama.

Exploration : Açınsama. Sondaj. Laparotomi ve operasyonlarda iç organların elle muayenesi. Varlığı bilinmeyen olgusal bir durumu ya da olgular arasındaki bir ilişkiyi açığa çıkararak bilgi konusuna dönüştürme. Dolaşma (keşifte bulunmak amacıyla). Keşif. İnceleme. Eksplorasyon. Açınlayım. Araştırma.

Explorations : Arama. Araştırma. Keşif.

Geophysical exploration : Jeofizik etüt. Jeofizik arama. Jeofiziksel arama.

Ocean exploration : Okyanus keşfi.

Exploratory research : Keşfedici araştırma. Açınlayıcı araştırma. Olgular arasındaki örtük ilişkileri ortaya koyan ve gözlenen birlikte değişmelerin doğrultu ve ölçüsünü veren araştırma.

Exploratory data analysis : Keşfedici veri çözümlemesi. Açınsayıcı veri çözümlemesi.

Scientific exploration : Coğrafya dışındaki bilim alanında yapılan yenilik. Bilimsel açım.

Exploratory : İstikşafi. Keşifçi. Araştırma. Eksploratori. Keşif türünden. Araştırmayla ilgili. Araştırma ile ilgili.

Exploratory talks : İstikşafı görüşmeler. Ağız arama.

İngilizce Explorative Türkçe anlamı, Explorative eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Explorative ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Checkover : İnceleme.

Beta : Sermaye varlığı fiyatlandırma modeli'nde riski istatistik olarak ölçmek için kullanılır. Sıralamada ikinci olan şey. Beta. Tori. Hesi. Yunan alfabesinin ikinci harfi. Turi. Aheri. Hindistan'da yaşayan etnik bir grup. İkinci sırada olan şey.

Disquisitions : Nutuk. Soruşturma. Bilimsel inceleme. Tetkik. Söylev. Tez.

Checkup : Çekap. Sağlık yoklaması. Tepeden tırnağa sağlık muayenesi. Genel sağlık kontrolü. Yoklama. Sağlama. İnceleme. Check up. Sağlık kontrolü.

Searching : Araştırıcı. Nüfuz eden. Keskin (bakış). Meraklı. Arayış. Keskin. İnceden inceye araştıran. Sıkı. Arama. Aranıyor.

Exploratory : Eksploratori. İstikşafi. Araştırmayla ilgili. Keşifçi.

Blowout : Cümbüş. Lastik patlaması. İnceleme. Soruşturma. Şölen (argo terim). Delik. Kolay galibiyet. Lastik patlağı. Eğlence. Patlak.

Disquisitional : Araştırmaya özgü. Araştırmayla ilgili.

Examen : Muayene. Yoklama. İmtihan. Yargılama. İnceleme. Sınav. Tetkik. Teftiş. Muhakeme.

Blowouts : Lastik patlaması. Alem. Lastik patlağı. Ziyafet. Soruşturma. Delik. Kuyudan petrol veya gaz fışkırması. Patlama. Eğlence.

Explorative synonyms : discourse, discourses, checkups, interrogational, ascertainment, alpha, exploration, disquisition, preliminary, wildcat, explorations, checkback.

Explorative zıt anlamlı kelimeler, Explorative kelime anlamı

Explorative antonyms : nonexploratory.

Explorative ingilizce tanımı, definition of Explorative

Explorative kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Exploratory.