Tez nedir, Tez ne demek

Tez; bir mantık terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça, fransızca dillerine dayanır.

 • Çabuk olan, süratli.
 • Sav.
 • Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser.
 • Süratli bir biçimde

"Tez" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Tezini mitolojiden hazırlayan gözlüklü bir delikanlı." - H. Taner
 • "Dost ben gidersem de yaşın yaşın ağlama / Bu muhabbet bize tez ayrılık getirir" - Pir Sultan Abdal

Yerel Türkçe anlamı:

Çabuk, acele

Kesin olarak.

Köpeğin göğüs vuruşu

Peynir, çökelek ve yağlardaki iştah açıcı, dili hafif buran acımsı bir tat : Bu peynir tezli bunu alalım.

Tez, çabuk

Kabak, hıyar, karpuzun yaprak ve dalları.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Üniversitelerde ve yüksek okullarda öğrencilerin ya da öğretim üyelerinin hazırlayıp kimi zaman bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel yapıt. bk. sav.

Tez isminin anlamı, Tez ne demek:

Erkek ismi olarak; Keskin. Çabuk, hızlı.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: bilimsel tez]

[Bakınız: savunca]

İngilizce'de Tez ne demek? Tez ingilizcesi nedir?:

thesis

Fransızca'da Tez ne demek?:

thèse

Tez hakkında bilgiler

[Bakınız: sav]

Tez anlamı, tanımı:

Tez beri : Çabucak. Kolaylıkla.

Tez canlı : Aceleci.

 

Tez vakit : Tez vakitte.

Tezelden : Çabucak.

Canı tez : Aceleci.

İçi tez : Aceleci.

Çabuk : Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı. "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü. Hızlı, müstacel, yavaş karşıtı.

Süratli : Yüzü ...-yı andıran.

Bir : Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayı kadar olan. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Ancak, yalnız. Bir kez. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber. Aynı, benzer. Tek. Eş, aynı, bir boyda. Sadece.

Sav : Tanıtlanması gereken önerme, tez. İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava. Haber, söz. Atasözü.

Tez elden : İvedilikle.

Tez vakitte : En kısa sürede, tez vakit. İlgili cümle: "“Sana derim, güzel eltim, sen bu kızına tez vakitte nikâh koy!”" T. Buğra.

Tez ile ilgili Cümleler

 • Tez konunla ilgili karar verdin mi?
 • Yazmam gereken bir tez var.
 • Kara haber tez duyulur.
 • Kara haber tez yayılır.
 • Tez konunuz üzerinde zaten karar verdiniz mi?
 • Bu tez üzerine ciddi itirazlar var.

Diğer dillerde Tez anlamı nedir?

İngilizce'de Tez ne demek? : [Tezpur Airport] n. skin, complexion

n. complexion, skin

n. epidermis, outermost layer of skin

Fransızca'da Tez : prompt/e, agile, leste

Almanca'da Tez : n. Leitsatz, These

adj. eilig, hurtig

Rusça'da Tez : n. диссертация (F), тезис (M)

adj. скорый

adv. быстро