Sav nedir, Sav ne demek

Sav; bir hukuk terimidir.

  • İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava
  • Tanıtlanması gereken önerme, tez.
  • Haber, söz.
  • Atasözü.

"Sav" ile ilgili cümleler

  • "Eleştiricilerimiz nasıl olur da böyle bir savda bulunabilirler?" - N. Cumalı

Yerel Türkçe anlamı:

Üşütme, nezle.

Tarla sulandıktan sonra boşa akan su.

Benzer, gibi: Yayla savı yer.

Hastalık, salgın

1.Sağlam. 2.Tüm.

Sağ.

Salgın

1.Söz, laf, dedikodu. 2.Karşılıklı konuşma, sohbet. 3.Bilgi, haber. 4.Mektup.

Kısa sürede gelip geçen salgın hastalıklara verilen ad

Berber kayışı.

Felsefi anlamı:

Koyum, konulmuş olan. (Yun. thesei = konulmuş olan: yasalar, kurallar ve benzeri Karşıtı: physei = doğmuş olan, doğadan olan.)

(Yun. thesis = koyum, koyma eylemi) :

(Hegel'de) -> Eytişimsel süreçte (sav-thesis, karşı sav-antithesis, bireşim-synthesis) birinci evre.

Tanıtlanması gereken bilimsel öne sürüm.

Hukuki terim anlamı:

iddiâ, müddeâ.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Kanıtlanmış olan genel vargı. Anlamdaş. kanıtsav, önerme.

Verilen belirli varsayımlar altında kanıtlanması önerilen genel vargı. Anlamdaş. kanıtsav, önerme.

Diğer sözlük anlamları:

Haber.

Hikâye, kıssa.

Söz, lakırdı.

Sav isminin anlamı, Sav ne demek:

Erkek ismi olarak; Söz, haber, dedikodu. İleri sürülerek savunulan düşünce. Sağlam. Şöhret, ün.

 

Bilimsel terim anlamı:

Bir önermenin içlemi; önermenin dile getirdiği durum.

Bir önerme ile önesürülen.

Bir önerme ile anlamdaş olan önermelerin kümesi.

Bir önermenin doğrulayıcı yorumlarının kümesi.

Bir görüş ya da vargıyı ileri süren yargı.

İngilizce'de Sav ne demek? Sav ingilizcesi nedir?:

thesis, theorem, proposition, assertion

Fransızca'da Sav ne demek?:

type

Sav hakkında bilgiler

Sav veya tez, bilimsel yöntemde belli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış fakat mevcut bilgilerle mantıksal olarak çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan düşüncelerdir.

Bu kökten türeyen "savcı" kelimesi ise ön bilgiye dayanarak, kanıtlanabilir bir düşünceyi ortaya koyan kişiyi ifade eder.

*Ayrıca sav, arapçası "Sallallahu Aleyhi ve Sellem" olan, İslam Peygamberi Hz.Muhammed'in adı anıldığında söylenen-söylenmesi gereken, "salavat"ın kısaltması olarak kullanılır.

Sav anlamı, tanımı:

Sav söz : Bir savı klişe biçimine getiren deyiş.

Savı kanıtsama : Bir şeyi yine kendisine dayanarak, kendisini kanıt göstererek tanıtlamaya çalışma.

Ana sav : İleri sürülerek savunulan düşüncelerin en belli başlı olanı.

Karşı sav : Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez.

Önerme : Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye. Önermek işi. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.

Tez : Sav. Süratli bir biçimde. Çabuk olan, süratli. Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser.

 

Haber : Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. Yüklem. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bilgi.

Söz : Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.

Atasözü : Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, darbımesel.

Sav sav tav tav olmah : Kalabalık dağılmak. Yoğun iş bitmek.

Sav soyutlayıcısı : p önermesinden, bu önermenin içlemini gösteren [p] deyimini oluşturan [...] birli işlevi. || Anl. sıfırlı öznitelik soyutlayıcısı.

Diğer dillerde Sav anlamı nedir?

İngilizce'de Sav ne demek? : [Savannah/Hilton Head International Airport] n. allegation, thesis, proposition, assertion, position, contention, pretension

v. dismiss, drive away, brush off, stave off, head off, get rid of, stop

Fransızca'da Sav : thèse [la], allégation [la], assertion [la], théorème [le]

Almanca'da Sav : n. Behauptung, These

Rusça'da Sav : n. тезис (M)