Foreign aid türkçesi Foreign aid nedir

  • Bir ulusun diğerine sağladığı ekonomik destek.
  • Dış yardım.

Foreign aid ile ilgili cümleler

English: The House cut the budget for foreign aid.
Turkish: Meclis dış yardım bütçesini kesti.

English: Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home.
Turkish: Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor.

Foreign aid ingilizcede ne demek, Foreign aid nerede nasıl kullanılır?

Foreign : Dıştan gelme. Yabancı madde. Yurt dışı. Yabancılık. Bir maddede kendisinden başka bulunan her türlü madde. Harici. Ecnebi. Ülke dışı. Dış.

Aid : Alet. Bir iktisadi karar biriminin kendi iktisadi gücünü ve olanaklarını başka birisi için kullanması. gelişmiş ülkelerin veya uluslararası kuruluşların, azgelişmiş ülkeleri iktisadi olarak kalkındırmak veya sosyal amaçlarla verdikleri çok düşük faizli veya karşılıksız aktarımlar. krş. bağış, bağlı kredi, bağlı olmayan kredi, koşullu kredi. Yardım etmek. Destek. İane. Yardım. El uzatmak. Bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır. Yardımcı olmak. Yardim etmek.

Foreign aid budget : Diğer ülkeleri finansal olarak desteklerken harcanacak tahmini para miktarı. Dış yardım bütçesi.

Foreign accent : Yabancı aksan. Yabancı aksanı. Bir başka dilin telaffuz özelliği stili.

 

Foreign access zone : Serbest üretim bölgesi. Üretim etkinlikleriyle sınırlı serbest bölge.

Foreign address : Yabancı adres.

İngilizce Foreign aid Türkçe anlamı, Foreign aid eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Foreign aid ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

External loan : Dış borç. Dış kaynaklı kredi. Dış kredi.

Foreign aid synonyms : external assistance.