Gökevi nedir, Gökevi ne demek

Gökevi; bir gök bilimi terimidir.

  • Gök olaylarını yıldızların, güneş, ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbenin iç yüzeyinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, yıldızlık, planetaryum

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

[Bakınız: yıldızlık]

Bilimsel terim anlamı:

gökbilim: Gök olaylarını, yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, devinimlerini bir yarım küre içinde izdüşürücülerle gösteren yapı.

İngilizce'de Gökevi ne demek? Gökevi ingilizcesi nedir?:

planetarium

Fransızca'da Gökevi ne demek?:

planétarium

Gökevi tanımı, anlamı:

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Yıldız : Bu biçimde olan. Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, star. Çekirdeğinde oluşan füzyon sonucunda açığa çıkan enerjiyi uzaya ışınım biçiminde yayan, ışıklı gök cisimlerinden her biri. Kuzey 360°'lik yön, kuzey. Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil. Baht, şans, talih. Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse.

Güneş : Güneş ışınlarının ve ısısının etkilediği ortam. Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.

 

Gezegen : Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, planet.

Konum : Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon. Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü. Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş.

Hareket : Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Deprem. Davranış, tutum. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Devinim. Yola çıkma. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım.

Küresel : Küre biçiminde olan, kürevi. Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global. Küre ile ilgili olan.

Diğer dillerde Gökevi anlamı nedir?

İngilizce'de Gökevi ne demek? : n. planetarium

Rusça'da Gökevi : n. планетарий (M)