Görükmek nedir, Görükmek ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Görünmek, gözükmek.

Görünmek.

Görükmek kısaca anlamı, tanımı

Görük : At, eşek, beygir, katır ve benzerleri yük taşıyan ve binilen hayvan. Ayna. Tahtakurusu. Kastamonu ili, Daday ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi

Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama.

Gözükmek : Görünmek.

Görünmek : Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek. Azarlamak. Gözdağı vermek. İzlenim uyandırmak. Benzemek, görünüşünde olmak.

Görünme : Görünmek işi.

Gözükme : Gözükmek işi.

Görün : Mezar, mezarlık.

Diğer dillerde Görsel işitsel yöntem anlamı nedir?

İngilizce'de Görsel işitsel yöntem ne demek ? : audio-visual methods