Gaflet uykusu nedir, Gaflet uykusu ne demek

Gaflet uykusu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Dalgınlıktan ileri gelen uyuşukluk.
  • İdraksizlik, bilgisizlik, aymazlık

"Gaflet uykusu" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Emir Süleyman ancak o zaman gaflet uykusundan uyanabilmişti." - F. F. Tülbentçi

Gaflet uykusu anlamı, kısaca tanımı:

Gaflet uykusundan uyandırmak : Bilgisizlikten, idraksizlikten kurtarmak.

Gaflet uykusuna dalmak : Dalgınlıktan ileri gelen uyuşukluk içinde olmak. idraksizlik, bilgisizlik, aymazlık içinde olmak.

Gaflet : Aymazlık.

Dalgınlık : Derin uyku durumu. Dalgın olma durumu. Dalgınca davranış.

Uyuşukluk : Uyuşuk olma durumu.

İdraksizlik : İdraksiz olma durumu, anlayışsızlık.

Bilgisizlik : Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, bilisizlik, cahillik, cahiliyet, cehalet.

Aymazlık : Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gafillik, gaflet, dalgı.

İleri : Bir şeyin ulaşılacak yönü. Öne doğru, ileri doğru. Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra. Benzerlerini geride bırakmış. "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı. Doğrusundan daha çok gösteren (saat). Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön. Önde bulunan.

 

Gelen : Gelme işini yapan (kimse veya nesne). Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

Gaflet uykusuna dalmak : dalgınlıktan ileri gelen uyuşukluk içinde olmak; idraksizlik, bilgisizlik, aymazlık içinde olmak.