Aymazlık nedir, Aymazlık ne demek

  • Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gafillik, gaflet, dalgı

"Aymazlık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Romancı, Türk toplumunu tarihi içinde bütün aymazlıklarıyla kucaklamak ister." - S. İleri

Aymazlık kısaca anlamı, tanımı:

Aymaz : Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, gafil, bilgisiz.

Çevre : Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Yağlık. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Yakış : Yakma işi.

Gafillik : Aymazlık.

Gaflet : Aymazlık.

Dalgı : Aymazlık.

Diğer dillerde Aymazlık anlamı nedir?

İngilizce'de Aymazlık ne demek? : carelessness, inattention