Gap between electrodes türkçesi Gap between electrodes nedir

Gap between electrodes ingilizcede ne demek, Gap between electrodes nerede nasıl kullanılır?

Gap : Tarımsal üretim sistemini iktisadi açıdan karlı ve verimli, sosyal açıdan yaşanabilir, insan ile hayvan sağlığına ve çevreye duyarlı kılarak gönenci artıran, dünyada bütünleşik ürün yönetimini önplana çıkaran sürdürülebilir kalkınmanın tarımsal ayağını oluşturan uygulamalar bütünü. iyi tarım uygulamaları avrupa iyi tarım uygulamaları adı altında başlayıp, küresel iyi tarım uygulamaları ile geliştirilen uluslararası ölçünleştirme girişimlerini kapsamaktadır. Bilgisayar, coğrafya, fizik, iktisat, jeoloji alanlarında kullanılır. Aralık. İki üşek arasında bir kıvılcım ya da yay atlamasının oluşabileceği uzaklık. bir mıknatıssal çevrimin iki parçasını ayıran hava aralığı. belirli iki değer arasındaki bölge. Yarık. Kıvrımlı yapılarda, bir kıvrımı keserek, iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki gedik koyaklara verilen ad. Kırığın çeperleri arasındaki ayrılık. Boşluk. Ara. Ayrılık.

Between : İla. Ortasında. Ortada. Arasında. Araya. Arada. Aralarında. Arasına.

Electrodes : Elektrot.

İngilizce Gap between electrodes Türkçe anlamı, Gap between electrodes eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Gap between electrodes ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Spark gap : Atlama boynuzu. Kıvılcım atlama aralığı. Ark aralığı. Eklatör. Kıvılcım aralığı. Buji tırnak aralığı. Ark boynuzu.