Gereksemek nedir, Gereksemek ne demek

  • Bir şeyi kendisi için gerek saymak, ihtiyaç duymak, muhtaç olmak

Gereksemek kısaca anlamı, tanımı:

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Saymak : Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak. Herhangi bir sıraya koymak, herhangi bir sırada yer aldığını kabul etmek. Arka arkaya söylemek, sıralamak. Önemsemek. Gibi görmek, kabul etmek. Sayıları arka arkaya söylemek. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı dolayısıyla bir kimseye değer vermek, hürmet etmek. Geçer tutmak. Ödemek, peşin vermek. Herhangi bir şey, yerine koymak veya herhangi bir şey gözüyle bakmak, addetmek. Hesaba katmak, dikkate almak. Varsaymak, tutmak, farz etmek.

İhtiyaç : Güçlü istek. Gereksinim. Yoksulluk, yokluk.

Duymak : İşitmek, ses almak. Bilgi almak, öğrenmek, haber almak. Dokunma, koklama vb. duyularla algılamak, hissetmek. Sezmek, fark etmek, hissetmek. Nesnelere dokunmakla onların sıcaklık, soğukluk, sertlik, ağırlık, hareket vb. fizik durumlarından bilgi edinmek, hissetmek.

Muhtaç : Bakmaya mecbur olduğu aile bireylerini veya kendisini geçindirmeye yetecek geliri, malı, kazancı bulunmayan. Yoksul, fakir (kimse). Bir şeye gereksinim duyan.

Diğer dillerde Gereksemek anlamı nedir?

İngilizce'de Gereksemek ne demek? : to need

Almanca'da Gereksemek : brauchen

Rusça'da Gereksemek : v. нуждаться