Globalleştirme nedir, Globalleştirme ne demek

  • Küreselleştirme

Globalleştirme anlamı, kısaca tanımı:

Global : Küresel. Toptan.

Küresel : Küre biçiminde olan, kürevi. Küre ile ilgili olan. Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global.

Globalleştirmek : Küreselleştirmek.