Grammar of the film türkçesi Grammar of the film nedir

  • Sinema dilinin kullanılışında, uygulanışında göz önüne alınan kurallar.
  • Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
  • Sinema dilbilgisi.

Grammar of the film ingilizcede ne demek, Grammar of the film nerede nasıl kullanılır?

Grammar : Temel prensipler. Dilbilgisi. Grammer. Dilbilgisi kitabı. Gramer. Sarf. Gramer kitabı. Gramer kuralları. Gramer açısından ifade.

Of : Den. -nin. Yüzünden. İle ilgili. Karşı. -dan. Nin. Hakkında. -in. In.

The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer).

Film : Filme almak. Yaygı. Kaplamak (zar vb.). İnce bir tabaka ile kaplamak. Fizik, kimya, sinema, televizyon, jeoloji alanlarında kullanılır. İnce tabaka. Çevirim eylemi. Alıcıda ya da basım aygıtında kullanılmamış, duyarkatı ışıkla etkilenmemiş film. Boş film. Film.

Grammar of the television : Televizyon dilbilgisi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Televizyon dilinin kullanılışında, uygulanışında göz önüne alınan kurallar.

Theorist of the film : Sinema kuramcısı. Sinema kuramı alanında çalışan düşünür. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

 

Art of the film : Herhangi bir kavramı, bir düşünceyi, bir konuyu, -sesli sinemada sesle de desteklenen- devinimli resimler (görüntüler) yardımıyla ortaya koymak amacını güden sanat dalı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sinema sanatı.

Theory of the film : Sinema kuramı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sinemadaki yaratma çabalarına yön veren, sinema yapıtlarının dayandığı ilkeleri açıklayan, görüş, düşünü, tutumların uyuşumlu bir dizge içinde ortaya konmasından oluşan bilgi.

İngilizce Grammar of the film Türkçe anlamı, Grammar of the film eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Grammar of the film ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Grammar of the film synonyms : film grammar.