Heartland türkçesi Heartland nedir

  • Kalbi.
  • Bir yerin veya kültürün kalbi.
  • Bir bölgenin en merkezi ya da önemli kısmı.
  • En önemli yeri.
  • Bir yerin veya kültürün kalbinin attığı yer.
  • [#can Can damarı].

Heartland ingilizcede ne demek, Heartland nerede nasıl kullanılır?

Heartlands : Bir yerin veya kültürün kalbinin attığı yer. Bir yerin veya kültürün kalbi. Bir bölgenin en merkezi ya da önemli kısmı.

Heartless : Vicdansız. Merhametsiz. İnsanlıktan nasibini almamış. Şefkatsiz. Cansız. Acımasız. Yüreksiz. Kalpsiz. Hevessiz. İnsafsız.

Heartlessly : İnsafsızca. Zalimce. Kalpsiz olarak. Acımasızca sevimsiz bir biçimde. Acımasızca.

Heartlessness : Zalimlik. Duygusuzluk. Kalpsizlik. Merhametsizlik. Şefkatsizlik. Yüreksizlik.

Heart action : Kalp fonksiyonu.

Heart bypass operation : (kalp) baypas ameliyatı. Damar değiştirilerek kan akışının hasarlı bir kan damarının çevresine yönlendirildiği ameliyat.

Heart base tumors : Kalbin tabanında oluşan tümörlerin genel adı. büyük çoğunluğu ana atardamar cisimciği tümörleri olmakla birlikte, kalp kökü tümörlerinin % 10-15’ini ektopik tiroit bezi dokusundan köken alan adenom ve karsinomlar oluşturur. Kalp kökü tümörü.

Heart and soul : Canı gönülden. Seve seve. Tamamen.

Heart block : Kalp durgusu. Kalp bloğu.

Heart blocks : Kalp bloğu. Kalp durgusu. Kalp blokları. Sinoatriyal blok, atriyoventriküler bloklar, his demeti dal blokları gibi, kalpte sinirsel, organik, toksik, enfeksiyon gibi nedenlerle sinüs düğümünden çıkan uyarımların kalbin çeşitli kısımlarında tutularak iletiminin gecikmesi veya tamamen kesilmesi olayı.

 

İngilizce Heartland Türkçe anlamı, Heartland eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heartland ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Blood stream : Kan dolaşımı. Kan akımı.

Lifeblood : Cansuyu. Hayat damarı. Hayat veren kan. Can. Yaşam kaynağı.

Heart of the matter : Ana nokta. En önemli parçası. Konunun can alıcı noktası. Konunun özü. Can alıcı noktası. Sorunun özü.

Region : Alan. Az çok sınırları belli olan toprak parçası. İklim. Diyar. Yakınlarda dört bir yan, bölge. Mıntıka. Yöre. Bölge. Kesim. Çevre.

Vital point : Bamteli. Düğüm noktası.

Sum and substance : Özet.

Heartland synonyms : vital spot.