Helpful türkçesi Helpful nedir

Helpful ile ilgili cümleler

English: Ali was a helpful guy.
Turkish: Ali yardımsever bir adamdı.

English: I wasn't as helpful as I should've been.
Turkish: Olmam gerektiği kadar yardımsever değildim.

English: Ali isn't as helpful as Mary.
Turkish: Ali Mary kadar yardımsever değil.

English: I gave him some helpful advice.
Turkish: Ona biraz yararlı tavsiye verdim.

English: Ali hasn't been helpful at all.
Turkish: Ali hiç yararlı değil.

Helpful ingilizcede ne demek, Helpful nerede nasıl kullanılır?

Be helpful : Faydalı olmak. Kolaylaştırmak.

Helpfully : Faydalı olarak. Yardım ederek. İşe yarar bir şekilde. İşlevsel olarak. Yardımcı olarak. Kullanışlı olarak. Kullanışlı bir şekilde.

Helpfulness : Yardımseverlik. Yardım. Yardımcılık.

Unhelpful : Yardımcı olmayan. Yardım etmeyen.

Unhelpfully : Nezaketsiz bir şekilde. Yardım etmeksizin. Kibar olmayan bir şekilde. Yardımcı olmayan bir şekilde. Kullanışsız bir şekilde. Yardımcı olmayan bir tarzda.

Help dialog : Yardım iletişim kutusu.

Help button : Yardım butonu. Yardım düğmesi.

Help contents : Yardım içeriği. Yardım içerikleri.

Help context id : Yardım içeriği kimliği. Yardım içerik numarası.

Help desk operator : Yardım masası sorumlusu.

 

İngilizce Helpful Türkçe anlamı, Helpful eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Helpful ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Manageable : Şekle girebilen. İdare edilebilir. Yönetilebilir. Üstesinden gelinebilir. Kontrol edilebilir. Yerine getirilebilen. Uysal. Gerçekleştirilebilen.

Able bodied : Yaraklı. Sağlam bedenli. Güçlü. Askerliğe uygun. Sağlam. Muhkem bedenli. Yarayan. Vücudu sağlam. Sağ. Güçlü kuvvetli.

Accessaries : Yardakçı. Suçortağı. Suç ortağı. Suç ortağı olan. Aksesuar.

Available : Elde edilebilir. Görüşmeye uygun. Hazır. Elverişli. İşe yarar. Yararlanılır. Meşgul değil. Kullanılabilir. Eldeki. Mevcut.

Reformatory : Islah evi. Reform. Yetiştirme yurdu. Suçlu çocuklar ıslah etmeye yönelik okul. Islah edici. İyileştirici. Düzeltici. Çocuk ıslahevi. Islahevi.

General purpose : Genel maksatlı. Genel amaçlı. Her amaca uygun. Genel amaç. Her işe elverişli. Genel maksat.

Handier : Mahir. Kolay kullanımlı. El altında. Hünerli. Eli işe yatkın. Elinden her iş gelen. Yakın. Hazır. İşe yarayan.

Useful : Yaraklı. Onat. Yarar. İşe yarar. Hasiyetli. Yarayışlı.

Complaisant : Lütufkar. Hoşgörülü. Nazik. Yardım etmeye hazır. Yardıma hazır. Müsamahakar. Müşfik.

 

Of avail : Kazançlı. Avantalı.

Helpful synonyms : facilitatory, benefic, steadying, profitable, accessorial, benignant, adjunct, assistive, benefactor, of service, beneficent, accessory, accessorily, friendliest, expedient, convenient, stabilising, gainly, laboursaving, adjoint, subservient, favorable, aidful, cooperative, applicative, stabilizing, adjutant, fructuous, fruitful, facilitative, handiest, implemental, all purpose.

Helpful zıt anlamlı kelimeler, Helpful kelime anlamı

Unhelpful : Yardım etmeyen. Yardımcı olmayan.

Uncooperative : İşbirliği etmeyen. İşbirliği yapmayan. Yardımcı olmayan.

Useless : İşe yaramaz. Faydasız. Yaraksız. Beyhude. Yaramaz. Yararsız. Ham. Havacıva. Neticesiz. Boşuna.

Helpful antonyms : unaccommodating, discouraging.

Helpful ingilizce tanımı, definition of Helpful

Helpful kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Furnishing help. Useful. Giving aid. Assistant. Salutary.