Herbi nedir, Herbi ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Her bir.

Herbi tanımı, anlamı

Herb : Arapça kökenli harb: harb

Herbisit : Yabani otlara karşı kullanılan öldürücü maddeler. Zararlı bitkileri yok etmek amacıyla kullanılan bileşik.

Herbivor : Otobur. [Bakınız: otçul]. Otçul.

Her bir : Sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi, beher (I).

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Herbartçılık anlamı nedir?

İngilizce'de Herbartçılık ne demek ? : herbartianism