Heredities türkçesi Heredities nedir

Heredities ingilizcede ne demek, Heredities nerede nasıl kullanılır?

Hereditability : İntikal edilebilme durumu. Miras bırakılabilir olma durumu. Miras bırakılabilirlik. Kalıtsallık.

Hereditable : İntikal edilebilir. Kanuni mirasçılara geçen. İntikali mümkün olan. Miras bırakılabilir. Kalıtsal.

Hereditament : Mirasla geçen mal mülk. Miras kalan varlık. Mirasla geçen mal. Kalıtsal. Miras konusu olabilen şeyler. Mal. Murise geçebilen mallar. Mülk.

Hereditarianism : Bireysel özellikler ve davranışların genetik olarak belirlendiği teorisi. Kalıtımsalcılık. Kalıtılmsalcılık.

Hereditarily : Kalıtsal olarak. Kalıtımsal olarak. Miras olarak. Miras yoluyla.

Hereditary : Irsi. İrsi. İntikal eden. Miras olarak kalan. Mirasla geçen. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ana ve babadan oğul döle geçebilen karakter. verasetle geçen. Ana ve babadan oğul döle geçebilen karakter, irsi. Herediter. Kalıtsal.

Hereditary cochleosaccular degeneration : Kalıtsal kokleosakuler dejenerasyon. Kokleosakuler dejenerasyon.

Hereditary sensory neuropathy : Kalıtsal duyu nöropatisi. Belli köpek ırklarında ayak ve bacaklarda ağrı hissinin daha az hissedilmesi nedeniyle parmakların ve ayak yastıklarının şiddetli yaralanmasıyla belirgin kalıtsal hastalık, akral sakatlık sendromu.

 

Hereditary property : Kalıtsal özelik.

Hereditary neuropathy : Hipertrofik nöropati. Kalıtsal nöropati.

İngilizce Heredities Türkçe anlamı, Heredities eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heredities ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Heirship : Miras. Mirasçılık. Varislik.

Successions : İntikal. Yerine geçme. Sıra. Ardışık olma. Silsile. Üst üste olma. Vekalet. Birbirini izleme.

Heritages : Bir neslin kendisinden sonra gelen nesle bıraktığı şey. Birine ölen bir yakınından kalan servet. Kalıtım yoluyla geçen herhangi bir özellik. Tereke. Miras. Kalıt. Vadedilmiş kutsal toprak hakkı (incil). Kök.

Atavisms : Bir hastalığın intikali. Atavizm. Atacılık. Atalara çekme. Bir hastalığın ırsi olarak geçmesi.

Inheritances : Kalıt. Tereke. Miras.

Inheritance : Bilgisayar, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kalıt. Belirli bir özellik veya niteliğin ebeveynden yavrulara aktarılması, ırsiyet. bir bireyin genetik yapılanması. Kişinin ölümünde kalıtlarına geçen mal, hak ve borçların tümü. Tereke. Miras.

Heirdom : Mirasçılık. Kalıt. Miras. Varislik.

 

Genetics : Genetik. Kalıtım bilimi. Kalıtımbilim. Genetik bilim. Kalıtım kuralları ve kalıtsal özellikleri konu alan biyoloji dalı, soya çekim. Genetik bilimi. Biyoloji, eğitim alanlarında kullanılır. Soyaçekim bilimi.

Contribution : Katkı. Aidat. Bağış. Destek. Pay. Muavenet. İştirak. Makale. Prim.

Succession : Halefiyet. Art arta gelme. Üst üste olma. Sıra. Halef olarak sahip olma. Bir yerleşim yerindeki nüfusun, düşün, uygulayım ve yaşam biçimleriyle ilgili niteliklerinin yerini, yenilerinin alması. Dizi. Halefler. Vekalet. Ardışım.

Heredities synonyms : heritage, heredity, heirships, atavism, heirdoms, genetic, devolution.