İrticai nedir, İrticai ne demek

İrticai; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Gericilikle ilgili, gerici (davranış, tutum)

İrticai hakkında bilgiler

[Bakınız: gerici]

İrticai tanımı, anlamı:

Gerici : Toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni yaşamaya çalışan (kimse veya görüş), ilerici karşıtı, mürteci. Bir organı germeye yarayan (kas). Germe işini yapan kimse.

İrtica : Gericilik.

Gericilik : Gerici (I) olma durumu, irtica.

Tutum : Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi. Tutulan yol, tavır.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Diğer dillerde İrticai anlamı nedir?

İngilizce'de İrticai ne demek? : reactionary

Almanca'da İrticai : reaktionär