Konsa nedir, Konsa ne demek

Konsa; bir hayvan bilimi terimidir.

 • Taşlık

Konsa kısaca anlamı, tanımı:

Konsantrasyon : Derişim. Dikkat toplaşımı.

Konsantre : Yoğun. Derişik.

Konsantre etmek : Yoğunlaştırmak.

Konsantre olmak : Bilenmek. düşünceyi, duyguyu, gücü bir noktada toplamak.

Taşlık : Taşı bol, taşlı (yer). Kuş vb. hayvanların sindirim kanalları üzerinde bulunan kaslı, öğütücü mide, katı, konsa. Taşla döşenmiş avlu, sofa, merdiven altı vb.

Konsantre balık eriyiği : Balıkların buharla yağın alınması işleminden geçirilmesiyle geriye kalan sıvı kısımın suyu uçurulmasıyla elde edilen, yarı katı formda, ürünün tamamen kurutulmasıyla % 60 ham protein içeren kurutulmuş balık eriyiği elde edilen, protein ve B grubu vitaminler bakımından zengin ürün, kurutulmuş balık eriyiği.

Konsantre süt : Koyulaştırılmış süt.

Konsantre yem : Sindirilebilir besin maddeleri yüksek, selülozu düşük, genellikle kendi içinde enerji ve protein konsantresi olarak ayrı adlandırılan, ham selüloz oranı % 18’den az ve kaba yem karakterinde olmayan yem, kesif yem, yoğun yem.

Konsantre yem karması : Rasyondaki besin maddeleri açığını kapatmak üzere kullanılan ve birden fazla konsantre yem çeşidini içeren yem karışımı, kesif yem, yoğun yem, fabrika yemi.

 

Konsantre yoğurt : Süzme yoğurt.

Konsantrik : Ortak merkezli halkasal yapılar. Ortak merkezli halkasal yapılar.

Konsantrik atrofi : Eşmerkezli atrofi.

Konsarva : Konserve

Konsayı : Eksenlere ve bir köken noktasına göre, noktaların uzaydaki yerlerini belirten sayılar takımı içinden bir sayı. fizik, kimya: Eksenlere ve bir köken noktasına göre, noktaların uzaydaki yerlerini belirten sayılar takımı içinden bir sayı. kimya: Belli bir özdecik içinde özel bir konumu olan öğeciğe bağlı öğecik ya da öğecik topluluğu.

Konsayı dizgesi : Noktaların uzayda yerlerini belirlemeye yarayan değişkenler ya da değişken eksenleri.

Konsa ile ilgili Cümleler

 • Konsantrasyonum giderek bozuluyor.
 • Ben konsantre oluyorum.
 • Nasıl konsantre olabiliyorsun?
 • Konsantre olma yeteneğini kaybettin.
 • Konsantre olayım.
 • Konsantrasyonunu bozma.
 • Onlar çok fazla gürültü yapıyor. Konsantre olamıyorum.
 • Bir şey üzerine konsantre olmalısın ve onu iyi yapmayı öğrenmelisin?
 • Konsantre asetik asit solumak akciğerlerinize zarar verebilir.
 • Şu an konsantre olma üzerine bir makale okuyorum.
 • Konsantre olalım.
 • Biz konsantre olduk.
 • Satranç okumayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardım eder.
 • Konsantrasyon sorunum var.

Diğer dillerde Konsa anlamı nedir?

İngilizce'de Konsa ne demek? : [konmak] v. alight, settle, perch, sit, enter on, enter upon, light, perch oneself, touch down

Almanca'da Konsa : Kropf

Rusça'da Konsa : n. зоб (M)