Konsantrasyon nedir, Konsantrasyon ne demek

Konsantrasyon; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Konsantrasyon" ile ilgili cümle

 • "Ölçüsüzlük matematik eksikliğinden, laubalilik, dağınıklık, konsantrasyon yetersizliği hep bundan..." - H. Taner

Kimya'daki anlamı:

[Bakınız: derişim]

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: derişme]

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Çözünen madde miktarının çözen madde miktarına oranı.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir çözücüdeki çözünen madde miktarını belirtmede kullanılan bir terim.

Yoğunluk.

İngilizce'de Konsantrasyon ne demek? Konsantrasyon ingilizcesi nedir?:

concentration

Konsantrasyon hakkında bilgiler

Derişim, bir çözeltideki çözünmüş madde miktarını incelemek için kullanılan bir kimya terimidir.

Derişim, birçok şekilde ifade edilebilir. Çözünen madde miktarının belirtilmediği nitel bir ifade şekli olan doymuş, doymamış, aşırı doymuş, seyreltik veya derişik gibi ifadelerin yanında çözünen madde miktarının nicel olarak ifade edildiği kütlece, molce, hacimce ve sayıca derişim ifadeleri kullanılır. Derişim; kütle, hacim, mol gibi özelliklerin çözelti hacmine oranı olarak tanımlanır, bu yüzden ppm, normalite, molarite gibi nicelikler derişim ölçütü değildir. Ancak çözeltileri incelemek için sıkça kullanılır.

 

Derişim incelemelerinde iki çözelti karşılaştırılırken içinde daha çok çözülmüş madde bulunan çözeltiye derişik çözelti, az madde bulunana ise seyreltik çözelti denir.

Konsantrasyon ile ilgili Cümleler

 • Tablet içinde, askorbik asid konsantrasyonu çok düşüktür.
 • Konsantrasyon sorunum var.
 • Konsantrasyonum giderek bozuluyor.
 • Televizyondan gelen en küçük bir ses bile konsantrasyonumu bozuyor.
 • Ali konsantrasyonunu bozmadı.
 • Satranç okumayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardım eder.
 • Jale aklımdayken konsantrasyonum zor oluyor.
 • İlaçlar konsantrasyonumu azaltıyor.
 • Ali konsantrasyonunu bozmamaya çalıştı.
 • Konsantrasyonunu bozma.

Konsantrasyon tanımı, anlamı:

Deri : Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Toplantı, düğün. Bu tabakadan yapılmış. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten.

Konsa : Taşlık.

Dikkat : Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık. "Dikkat ediniz!" anlamında kullanılan bir uyarma sözü. İlgi, özen.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

Madde : Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Molekül. Para, mal vb. ile ilgili şey. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri.

Miktar : Ölçü. Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.

 

İncelemek : Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenli bir biçimde anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek.

Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Uyum. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey.

Dikkat toplaşımı : Dikkatin sürekli olarak bir nesne veya konunun belirli bir yönü üzerinde toplanması, konsantrasyon.

Diğer dillerde Konsantrasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Konsantrasyon ne demek? : n. concentration

Almanca'da Konsantrasyon : n. Konzentration

Rusça'da Konsantrasyon : n. концентрация (F), сгущение (N)