İncelemek nedir, İncelemek ne demek

  • Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenli bir biçimde anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek

"İncelemek" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ne kitap okur ne de başkalarının düşüncesini inceler." - S. Birsel

İncelemek tanımı, anlamı:

İnceleme : İncelemek işi, tetkik. Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma.

İnce : Zayıf. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Hafif, gücü az. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Ayrıntılı. Taneleri ufak, iri karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı.

Ayrıntı : Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat. Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya. Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay.

Özen : Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

 

Anlama : Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf. Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme.

Öğrenme : Öğrenmek işi.

Çalışmak : Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak. Herhangi bir iş üzerinde olmak. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak. İşi veya görevi olmak, bulunmak. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak.

Tetkik : İnceleme. Araştırma.

İncelemek ile ilgili Cümleler

  • Doktor midemi incelemek için X-ışınları kullandı.
  • Babam ev ödevimi incelemekle meşgul.
  • Öğretmen sınav kağıtlarını incelemekle meşgul.
  • O sorunu incelemek zorundasın.
  • Clyde Tombaugh'ın işi bir seferde gece gökyüzünün küçük bir parçasını fotoğraflamaktı . Daha sonra bir gezegen olabilecek bir ışığın tanımlanamayan hareket eden noktasını tespit etmek amacıyla fotoğrafları dikkatlice incelemek ve karşılaştırmak zorunda kaldı.
  • Boğazımı incelemek için bir el feneri kullanırım.
  • O, hayvan cesetlerini parçalayarak incelemek ve geceleri sokaklarda insanları gizlice takip etmek gibi korkunç aktivitelerle uğraşmaktan hoşlanır.
 

Diğer dillerde İncelemek anlamı nedir?

İngilizce'de İncelemek ne demek? : v. examine, investigate, search, go into, dig, dig out, analyse, analyze, audit, check over, con, construe, dissect, examine into, look into, look through, observe, peruse, research, research into, scan, study, make a study of, survey, twig, vet

Fransızca'da İncelemek : examiner, étudier, compulser, explorer, tourner

Almanca'da İncelemek : v. behandeln, besichtigen, betrachten, bewandern, durchgehen, erforschen, erläutern, eruieren, erwägen, forschen, nachspüren, spähen, untersuchen

Rusça'da İncelemek : v. изучать, рассматривать, обозревать, разбирать, расследовать, анализировать, прорабатывать, знакомить, знакомиться, опробовать, изучить, рассмотреть, обозреть, разобрать, проработать, познакомить, познакомиться